Skip to Main Content

Ervaringsdeskundigheid: Buitenland

Gent

Samenvatting boek

Ervaringsdeskundigheid is ‘hot’, maar zorgt ook voor heel wat polarisering. Sommigen zijn lyrisch over de meerwaarde voor cliënten, anderen staan erg kritisch tegenover deze vorm van participatie. Ervaringsdeskundigen botsen zelf vaak op weerstand of komen terecht in geïsoleerde posities. Professionals op hun beurt worstelen met onzekerheid en onduidelijkheid over hun eigen rol en de rol van ervaringsdeskundigen. Bovendien blijven te vaak bestaande machtsrelaties en dominante denkkaders onaangeroerd.

Hoe jij met jouw praktijk kan omgaan met deze vraagstukken en uitdagingen, staat centraal in dit boek. Ervaring werkt?! is gebaseerd op een driejarig praktijkgericht onderzoeksproject aan HOGENT. In dat onderzoek gingen we cocreatief aan de slag met acht teams uit de verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulp. De inhoud uit die trajecten is in het boek verweven met theoretische reflecties, concrete casussen en heel wat oefeningen. Zo word je stap voor stap uitgedaagd om als individu, team of organisatie in discussie te gaan over relevante thema’s én samen beslissingen te nemen. Het centrale vertrekpunt is jullie gezamenlijk streven naar toegankelijke en rechtvaardige hulp- en dienstverlening waarbij een goede levenskwaliteit voor elke burger en het garanderen van mensenrechten vooropstaan.