Skip to Main Content

Ervaringsdeskundigheid: Inzet van eigen ervaringen

Handreiking

KLIK OP DE AFBEELDING: dan kun je de hele handreiking lezen.


Deze handreiking is gemaakt door de Leerwerkplaats Ervaringsdeskundigheid van Kenniscentrum HAN SOCIAAL. Het bevat 16 oefeningen met betrekking tot het leren vanuit ervaringen en is geschikt voor het onderwijs en de praktijk.

 

Handvatten

Dit boek kun je lenen bij de HAN Studiecentra


Dit boek biedt professionals in de zorg en het sociaal domein praktische handvatten voor het inzetten van eigen ervaring in hun werk. Het gaat in op vragen als: wat maakt het voor professionals moeilijk open te zijn over eigen klachten en eigen ervaringen? Wat houdt hen tegen en wat stimuleert hen juist dit wel te doen? In dit boek wordt beargumenteerd dat alle professionals in staat zijn eigen ervaringen in te zetten zonder vervolgopleiding of certificering.

Vaardigheidsboek

Dit boek kun je lenen bij de HAN Studiecentra.

Of lees het e-book. Klik daarvoor hier.


Vaardigheidsboek voor de sociale opleidingen. Het leert sociaal werkers (in opleiding) om eigen ervaringen met ontwrichting en herstel functioneel in te zetten bij het begeleiden van cliënten die in herstel zijn. 

Klik hier om het webinar van de auteur Lenny Kruit over dit boek terug te kunnen kijken.