Skip to Main Content

Ervaringsdeskundigheid: Ervaringsdeskundigheid landelijk

Beroepscompetentieprofiel ervaringsdeskundigheid 2022

Najaar 2022 is er een nieuw beroepscompetentieprofiel verschenen voor ervaringdeskundigheid. Het is een uitgave van Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd), Trimbos-instituut, Movisie en Kenniscentrum Phrenos. En mogelijk gemaakt door ZonMw. Deze onderwerpen worden daarin o.a. behandeld:

  • kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen
  • beroepscontext
  • kern van ervaringsdeskundigheid
  • taken van ervaringsdeskundigen
  • kritische beroepssituaties en spanningsvelden
  • competenties
  • beroepsniveaus van ervaringsdeskundigen

Movisie


Movisie is een landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelt Movisie kennis over wat echt goed werkt en past die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. En het realiseren van een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie. Ervaringsdeskundigheid is 1 van de vele thema's van Movisie en op de website vind je o.a. handreikingen, nieuwsberichten, rapporten, etc. over dit onderwerp. 

KLIK OP DE AFBEELDING voor rechtstreekse toegang tot de website.

Trimbos


Het Trimbos-instituut is een onafhankelijke kennisinstituut voor middelengebruik (alcohol, tabak, drugs) en mentale gezondheid. Trimbos signaleert, onderzoekt en ontwikkelt toepasbare interventies met extra aandacht voor groepen kwetsbare mensen. HEE staat voor herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid. Dit onderdeel op de Trimbos-website geeft je toegang tot kennis over deze onderwerpen o.a. in online publicaties en handreikingen.

KLIK OP DE AFBEELDING voor rechtstreekse toegang tot de HEE-website.

Vereniging van Ervaringsdeskundigen


De Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd) geeft een stem aan ervaringsdeskundigen in zorg en welzijn. Speerpunt is de erkenning van het beroep van ervaringsdeskundige. De vereniging werkt aan de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking, professionalisering en profilering van het ervaringsdeskundige beroep en behartigt de belangen van haar leden. Daarnaast biedt de VVED ontmoeting, kennisuitwisseling, intervisie en supervisie en stimuleert wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek.

KLIK OP DE AFBEELDING voor rechtstreekse toegang tot de website.

Landelijke Federatie Belangenbehartiging


Dit is een stukje van de missie van de LFB: wij geloven dat je mensen met een verstandelijke beperking het best kunt helpen door het inzetten van ervaringsdeskundigheid. Een ervaringsdeskundige is iemand die ervaring heeft in de zorg en over deze ervaring kan vertellen. Die duidelijk kan maken wat voor mensen met een beperking belangrijk is. Ervaringsdeskundigen kunnen ook anderen leren om hun eigen kracht te ontdekken en in te zetten. Dit noemen wij het ‘dóór en vóór’-principe.

KLIK OP DE AFBEELDING voor rechtstreekse toegang tot de website.