Skip to Main Content

Ervaringsdeskundigheid: Ervaringskennis

Website Psychose.net


PsychoseNet.nl is een multideskundige eCommunity van ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals. PsychoseNet beoogt een laagdrempelige plek te zijn waar naast goede en normaliserende informatie ook hoop en steun geboden wordt.

KLIK OP DE AFBEELDING en je hebt rechtstreeks toegang tot de website.

 

Kenniscentrum Phrenos


Phrenos wil bijdragen aan een samenleving waarin er begrip is voor mensen die ernstig psychisch ontregelen en waarin maatschappelijke ontwrichting zo veel mogelijk voorkomen wordt. In dat licht zal Phrenos helpen om achterstanden van mensen met ernstig psychische ontregeling weg te werken, de behandeling, begeleiding en ondersteuning te verbeteren en zo bij te dragen aan herstel, empowerment en inclusie.

KLIK OP DE AFBEELDING en je hebt rechtstreeks toegang tot de website.

Documentaire


De documentaire 'Uitbehandeld maar niet opgegeven'  volgt 2 bewoners van de langverblijf-afdeling van het psychiatrisch ziekenhuis Vijverdal in Maastricht en hun Duits-Nederlandse psychiater Detlef Petry.

Trimbos - HEE


Het HEE-programma  van het Trimbos Instituut is gebaseerd op ervaringskennis. Veel mensen komen hun ontwrichtende ervaringen te boven en ontwikkelen op die weg effectieve manieren om hier mee om te gaan. Deze kennis wordt door HEE ingezet om marginalisering tegen te gaan en empowerment te bevorderen van mensen die vanwege hun beperkingen gestigmatiseerd worden.

KLIK OP DE AFBEELDING en je hebt rechtstreeks toegang tot de website.