Skip to Main Content

Ervaringsdeskundigheid: Ervaringsdeskundigheid in de praktijk

Beroepscompetentieprofiel


In deze publicatie is het beroepscompetentieprofiel voor ervaringsdeskundigheid uitgewerkt. De aanleiding hiervoor is dat er in de praktijk behoefte bestaat aan een eenduidige opvatting over de kern van de inzet van ervaringsdeskundigheid en de competenties die daarmee samenhangen. Het profiel is samengesteld door Trimbos, GGZ Nederland, HEE en Phrenos.

KLIK OP DE AFBEELDING en je krijgt toegang tot de fulltext van dit document.

Boek


De auteurs van dit boek deden een actie-onderzoek met vijf grote zorgorganisaties waarbij ruimte werd gegeven aan zorgprofessionals om ervaringsdeskundigheid te ontwikkelen en in te zetten. Dit boek beschrijft wat er vervolgens gebeurde. Welke innerlijke processen doen zich voor, hoe reageren cliënten en collega’s en welk beleid steunt of remt? Werk of studeer je bij de HAN? 

KLIK OP DE AFBEELDING en je krijgt toegang tot de fulltext van dit boek.

Visie


In dit boek worden twee visies gepresenteerd: de herstelvisie en de inclusievisie. Aan de visies ligt een diversiteitsdenken ten grondslag: de ene ervaringsdeskundige is de andere niet en bij de ene ‘werkplek’ zijn andere zaken nodig dan bij de andere. De auteurs denken dat het kan bijdragen aan het waarderen van diversiteit als er zicht is op de visie(s) waaruit een ervaringsdeskundige vertrekt en vanuit welke visie hij of zij is/of wordt opgeleid.

Binnenkort online