Skip to Main Content

Ervaringsdeskundigheid: Ervaringsverhalen

UMC Groningen - Rob Giel Onderzoekscentrum


Het Rob Giel Onderzoekcentrum is een samenwerkingsverband tussen het Universitair Centrum Psychiatrie (UMCG), GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Lentis, Dimence en Mediant met het doel wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van psychiatrische behandeling. Een groep van vijf cliëntvertegenwoordigers heeft bovenstaande website gemaakt waarop herstel-verhalen worden gedeeld met de bedoeling om daarmee ook anderen te kunnen helpen.

KLIK OP DE AFBEELDING en je hebt rechtstreeks toegang tot de website. 

Lees hier verder

Website Gedeelde Ervaringen

Website - geïnitieerd door ervaringsdeskundigen, Movisie en Sociale Vraagstukken - met gedeelde ervaringen over schulden, gokken en thuisloosheid.