Skip to Main Content

Ervaringsdeskundigheid: Extra uitgelicht: Jeugd

ExpEx - ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp

 

ExpEx zijn Experienced Experts: getrainde jongeren die zelf ervaring hebben in de jeugdhulp en zich inzetten voor het verbeteren van de jeugdhulp. 

KLIK OP DE AFBEELDING: dan kom je rechtstreeks op de website van deze landelijke organisatie en tevens platform. 


Op de website van ExpEx vind je een apart onderdeel met downloads. Daar kun je meer lezen over 

  • Starten met ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp

  • Jonge ouders

  • Ervaringsdeskundigheid bespreken in je team

  • Onderzoek

KLIK HIER voor rechtstreekse toegang tot downloads

NJi - kennisclip ervaringskennis bewust inzetten

Nji - kennisclip kwetsbaarheid

NJi - kennisclip (on)gelijkwaardige samenwerking