Skip to Main Content

Social Work Deeltijd - Pedagogiek: E-publicaties

Gids voor het zoeken en vinden van informatie over opvoeden en opvoedingsondersteuning.

E-publicaties opvoeding

Een selectie van online titels met het onderwerp opvoeden en opgroeien.

Dit overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in HANQuest.

Laatste aanvulling: 11 oktober 2023

Boek

Verstegen, R., & Lodewijks, H. (2023). Interactiewijzer: Analyse en aanpak van interactieproblemen in professionele opvoedingssituaties (11e herziene en geactualiseerde druk). Koninklijke Van Gorcum.

Te raadplegen via EBSCO.

E-Magazine

Ouwerkerk, R. (2022). Gezinsgericht werken: Alle kinderen wonen thuis?! Naar gezinsgerichter werken in de jeugdhulp. BGJZ.

Te raadplegen via Adobe.

Boek

Van Beemen, L., & Beckerman-Wagner, M. (2021). Ontwikkelingspsychologie (7e druk). Noordhoff Uitgevers.

Te raadplegen via EBSCO.

Handreiking

undefinedHeskes, H. (2019). Samenwerken met gezinnen en ketenpartners: Rol, taken en verwachtingen verhelderen. KeTJA; Verwey-Jonker Instituut; Ouder- en Kindteams Amsterdam; ZonMW.

Te raadplegen via Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam.

Rapport

Van Hattum, M., De Greef, M., Van der Rijken, R., Golbach, M., & Scholte, R. (2019). Werkzame factoren in de jeugdhulpverlening: Alliantie, cliëntfactoren en professionalfactoren: Overzicht van projectresultaten, meetinstrumenten en aanbevelingen. Praktikon; ZonMW; HAN University of Applied Sciences.

Te raadplegen via HAN University of Applied Sciences.

Factsheet Aandacht voor de samenwerking
Factsheet Aandacht voor de alliantie

Intreerede

Van Hattum, M. (2018). Samenwerken als uitdaging voor effectieve jeugd- en opvoedhulp [Intreerede]. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Te raadplegen via HAN University of Applied Sciences.

Rapport

Gorissen, W. (Red.). (2017). Samen lerend doen wat werkt: Een nieuwe kijk op evidence-based practice in zorg en welzijn voor jeugdigen en gezinnen. Nederlands Jeugdinstituut.

Te raadplegen via Nederlands Jeugdinstituut.

Theorietool

Nederlands Centrum Gezondheid. (2017). Ouderschapstheorie Alice van der Pas.

Te raadplegen via Vakblad Vroeg.

Tijdschriftartikel

De Greef, M., Van Hattum, M., Scholte, R., & Pijnenburg, H. (2017). Een goede samenwerkingsrelatie: Ouder-hulpverlener alliantie en resultaten van hulp aan jeugdigen, ouders en gezinnen. Vakblad Sociaal Werk, 18(3), 25-27. https://doi.org/10.1007/s12459-017-0047-0

Afstudeerscriptie

Van Wijk, M. (2016). Gescheiden opvoeden: Een onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van gescheiden alleenstaande ouders in de opvoeding [Afstudeeropdracht]. Hogeschool Rotterdam.

Te raadplegen via HBO Kennisbank.

Rapport

Distelbrink, M., Pels, T., Vlug, J., Verstappen, M., & Pronk, C. (2023). Als vader je kind opvoeden in de (super)diverse samenleving: Een verkenning. Kennisplatform Inclusief Samenleven.

Te raadplegen via KIS.

E-Magazine

Van der Aa, F., & Gadellaa, M. (2022). Ingeschakeld: Over de onschatbare warde van het informele netwerk voor kinderen en hun ouders. BGJZ.

Te raadplegen via Adobe.

Whitepaper

undefinedBögels, S. (2020). Opvoeden en opgroeien in onzekere tijden: Angst en stress bij ouders en kinderen. Boom.

Te raadplegen via Boom Psychologie.

Handreiking

Kassenberg, A., Petri, D., Spruijt, R., Doornenbal, J., & Tuinstra, J. (2019). Groepsgerichte opvoedingsondersteuning: Handreiking voor jeugdprofessionals. Hanzehogeschool.

Te raadplegen via Hanzehogeschool.

Handreiking

Hoogeveen, K., Donkers, E., & Bontje, D. (2018). Hoe betrek je als organisatie ook mannelijke opvoeders? Handreiking vaderbetrokkenheid. Sardes.

Te raadplegen via Sardes.

Afstudeerscriptie

De Lorijn, J., & Servaas, S. (2018). Ouderschap in twee culturen: Onderzoek naar hoe HIL-Tandem kan aansluiten en ondersteunen bij de behoeften van ouders met een migratieachtergrond in Hatert [Afstudeeropdracht]. Hogeschool van Arnhem en NIjmegen.

Te raadplegen via HBO Kennisbank.

Rapport

Ince, D., & Schmidt, A. (2017). Eigen kracht versterken jeugd en ouders: Wat weten we? Literatuuronderzoek naar de stand van zaken. Nederlands Jeugdinstituut.

Te raadplegen via Nederlands Jeugdinstituut.

Handreiking

Möhle, M., Tuk, B., Wassink, M., Kooijman, K., & Kleijweg, L. (2017). Informele opvoedondersteuning vluchtelingengezinnen: Handreiking bruikbaar bij ondersteuning van ervaren vrijwilligers. Nederlands Jeugdinstituut; JSO.

Te raadplegen via Nederlands Jeugdinstituut.

Kennisproduct

Distelbrink, M., & Van Goor, R. (met Naber, P., & Pels, T.). (2017). Bereik en ondersteuning van moeilijk bereikbare ouders en jeugd: Een gereedschapskist voor opleiding en werkveld. Hogeschool InHolland.

Te raadplegen via Verwey-Jonker Instituut.

Online artikel

Dekker, W. (2017, 15 mei). Gezin mag wel belangrijker worden voor sociaal werker. Sociale Vraagstukken.

Te raadplegen via Sociale Vraagstukken.