Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

SWD - Sociaal Werk Pedagogiek: Vlaggensysteem

Gids voor het zoeken en vinden van informatie over opvoeden en opvoedingsondersteuning.

Vlaggensysteem

Een selectie van publicaties met het thema vlaggensysteem.

Dit overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in HANQuest.

Laatste aanvulling: 24 augustus 2020

Tijdschriftartikel

Steffens, W. (2020). Volg het Vlaggensysteem: Wat is gezond seksueel gedrag bij kinderen? Kinderopvang, 30(4), 24-26. https://doi.org/10.1007/s41189-020-0356-x

Tijdschriftartikel

Janssen, K., & Wentzel, W. (2018). Preventie en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag: Vernieuwingen van het Vlaggensysteem voor kwetsbare kinderen en jongeren. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 9-10(4), 58-65.

Bekijk Online.

Factsheet

Movisie. (2017). Het Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg: Tips voor een succesvolle implementatie.

Bekijk Online.

Interventie

Storms, O. & Doornink, N. (2016). Vlaggensysteem NL: Interventiebeschrijving. Movisie.

Bekijk Online, zie ook kaarten bij Vlaggenstysteem.

Gids

Franck, T., Frans, E., Van Decraen, E. (Reds.), Caers, B. (Eindred.), Repetur, L., & Boet, A. (Nederlandse Reds.). (2011). Over de grens? Gids voor ouders. Movisie.  

Bekijk Online.

Werkinstrument

Frans, E., Franck, T., Janssens, K., & Storms, O. (2018). Normatieve Lijst 2018: Sensoa Vlaggensysteem Buiten de Lijnen. Sensoa. 

Bekijk Online.

Boek

Frans, E., & Franck, T. (2017). Sensoa vlaggensysteem: Reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren (6e druk). Garant. 

Bekijk Samenvatting en uitleg op YouTube.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Frans, E., De Wilde K., Janssens, K., Van Berlo, W., & Storms, O. (2016). Buiten de lijnen: Sensoa Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren met bijzondere behoeften: Handleiding. Garant. 

Bekijk Samenvatting.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Website

Movisie. ([2015]). Vlaggensysteem: Seksueel gedrag duiden en sturen. Vlaggensysteem.

Te raadplegen via Vlaggensteem.