Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

SWD - Sociaal Werk Pedagogiek: Organisaties

Gids voor het zoeken en vinden van informatie over opvoeden en opvoedingsondersteuning.

Organisaties en instituten

In binnen- en buitenland houden verschillende organisaties en instituten zich bezig met onderzoek naar en informatie geven over diverse opvoedingsvraagstukken, in Nederland soms in opdracht van de Rijksoverheid.

Onderzoeksresultaten en andere publicaties zijn in de meeste gevallen gratis te downloaden. Klik op het logo van de organisatie om de website bekijken.

Nederlands Jeugdinstituut

Kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het NJi ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de sector verbeterd kan worden.

Abonneer op nieuwsbrief (eens per week), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

VNG - Vereniging Nederlandse Gemeenten

Gemeenten in Nederland hebben sinds 2015 de verantwoordelijkheid om zorg voor kinderen en gezinnen integraal, op maat en dichtbij het gezin te organiseren.

De Vereniging Nederlandse gemeenten heeft het Handleidingsprotocol Veilig Thuis 2019 en het Focusblad Veilig Thuis samengesteld.

VBSP - Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek

De VBSP, opgericht in 1925, heeft als doel het stimuleren van de pedagogiekstudie, zowel in het hoger beroepsonderwijs als in het universitaire onderwijs.

De vereniging organiseert het congres “Grondleggers van de pedagogie(k)”, meer informatie op de bijbehorende website.

LBBO - Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs

Overkoepelende organisatie voor de beroepsgroepen van intern begeleiders, ambulant begeleiders, gedragsspecialisten, beeldbegeleiders en jonge kindspecialisten.

De website biedt aanvullende informatie waaronder Beter Begeleiden Digitaal, leden hebben toegang tot onder meer een Materialenbank.

ISSA

ISSA (International Step by Step Association) is een breed netwerk van experts actief in meer dan 30 landen uit Europa en Centraal-Azië, zie voor uitleg About us.

ISSA’s Annual Conference biedt een platform met experts en vakgenoten uit de gehele wereld, om te leren en om kennis en ervaringen te delen (Engelstalig).

Movisie

Landelijk kennisinstituut en adviesbureau bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.

Abonneer op Movisie Mail (tweemaal per maand), relatiekrant Movisies (gratis) of een themanieuwsbrief.

Rutgers

Kenniscentrum op het gebied van seksualiteit door middel van onderzoek, pleitbezorging (ook wel ‘advocacy’ genoemd) en interventies, vorm gegeven in programma’s en projecten.

De website biedt onder meer Kennisdossiers, Onderzoeksrapporten en Richtlijnen en beleidsinstrumenten.

Stichting Babywerk

Om de psychische gezondheid van baby’s en hun ouders te bevorderen wordt wetenschappelijke kennis vertaald naar concrete ondersteuning van gezinnen.

De publicaties van deze stichting kunnen gratis worden gedownload, de website biedt aanvullende informatie.

Toezicht Sociaal Domein

Toezicht Sociaal Domein is de website van vier samenwerkende inspecties: Gezondheidszorg & Jeugd, Onderwijs, Veiligheid & Justitie en Sociale Zaken & Werkgelegenheid.

Toezicht Sociaal Domein (TSD) doet onderzoek in een wijk of gemeente in Nederland waar problemen rond jeugdigen en/of kwetsbare burgers spelen of dreigen.

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

undefinedLandelijke netwerkorganisatie die garant staat voor de kennispositie van de gespecialiseerde jeugd-ggz en bijdraagt aan de beste jeugdhulp voor jeugdigen met ernstige psychische problemen.

De website biedt informatie voor professionals, ouders en jongeren, gemeenten en scholen.