Skip to Main Content

Social Work Deeltijd - Pedagogiek: Organisaties

Gids voor het zoeken en vinden van informatie over opvoeden en opvoedingsondersteuning.

Organisaties en instituten

In binnen- en buitenland houden verschillende organisaties en instituten zich bezig met onderzoek naar en informatie geven over diverse opvoedingsvraagstukken, in Nederland soms in opdracht van de Rijksoverheid.

Onderzoeksresultaten en andere publicaties zijn in de meeste gevallen gratis te downloaden. Klik op het logo van de organisatie om de website bekijken.

Laatste aanvulling: 30 maart 2022

Nederlands Jeugdinstituut

Nationaal kenniscentrum over opgroeien. Het NJi ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de sector verbeterd kan worden.

Abonneer op nieuwsbrief (eens per week), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

VNG - Vereniging Nederlandse Gemeenten

Gemeenten in Nederland hebben de verantwoordelijkheid om zorg voor kinderen en gezinnen integraal, op maat en dichtbij het gezin te organiseren.

De Vereniging Nederlandse gemeenten heeft het Handleidingsprotocol Veilig Thuis 2019 en het Focusblad Veilig Thuis samengesteld.

VBSP - Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek

De VBSP, opgericht in 1925, heeft als doel het stimuleren van de pedagogiekstudie, zowel in het hoger beroepsonderwijs als in het universitaire onderwijs.

De vereniging organiseert het congres “Grondleggers van de pedagogie(k)”, meer informatie op de bijbehorende website.

LBBO - Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs

Overkoepelende organisatie voor de beroepsgroepen van intern, ambulant en beeldbegeleiders en gedrags- en jonge kindspecialisten.

De website biedt gratis te downloaden publicaties, leden hebben toegang tot onder meer een Materialenbank.

ISSA

ISSA (International Step by Step Association) is een breed netwerk van experts actief in meer dan 30 landen uit Europa en Centraal-Azië.

ISSA’s Annual Conference biedt een platform met experts en vakgenoten uit de gehele wereld, om te leren en om kennis en ervaringen te delen (Engelstalig).

Movisie

Landelijk kennisinstituut en adviesbureau bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en veiligheid.

Abonneer op Movisie Mail (tweemaal per maand), relatiekrant Movisies (gratis) of een themanieuwsbrief.

Rutgers

Kenniscentrum op het gebied van seksualiteit door middel van onderzoek, pleitbezorging (ook wel ‘advocacy’ genoemd) en interventies, vorm gegeven in programma’s en projecten.

De website biedt onder meer Onderzoek, Training en advies en Stories.

Stichting Babywerk

Om de psychische gezondheid van baby’s en hun ouders te bevorderen wordt wetenschappelijke kennis vertaald naar concrete ondersteuning van gezinnen.

De publicaties van deze stichting kunnen gratis worden gedownload, de website biedt aanvullende informatie.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Toezichthouder over de gezondheidszorg en jeugdhulp in Nederland en de internationale markt voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Inspectierapporten en andere publicaties kunnen gratis worden gedownload, tevens is er een meldpunt.

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

undefinedLandelijke netwerkorganisatie die kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren bundelt en deze toegankelijk maakt.

De website biedt informatie voor professionals, ouders, gemeenten en scholen.