Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

SWD - Sociaal Werk Pedagogiek: Licht verstandelijke beperking (LVB)

Gids voor het zoeken en vinden van informatie over opvoeden en opvoedingsondersteuning.

Licht verstandelijke beperking (LVB)

Een selectie van publicaties met het thema licht verstandelijke beperking (LVB).

Dit overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in HANQuest.

Laatste aanvulling: 15 februari 2021

Boek

Nijgh, L., Bogerd-van den Brink, M., & Bogerd, A. (2020). Basisboek ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking (3e druk). Boom.

​Bekijk Online.

Boek

Bolt, A., Van Bemmel, R., & Tacq, E. (2019). Het gezin centraal en LVB: Gezinsgerichte hulp aan jeugd en ouders met een licht verstandelijke beperking. Uitgeverij SWP.

Bekijk Samenvatting en Pagina 1 - 20.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Tijdschriftartikel

Dekker, M. (2019). Het label ‘LVB’: Weg ermee? Kind & Adolescent Praktijk, 18(4), 36-38. https://doi.org/10.1007/s12454-019-0043-8

Boek

undefinedDe Beer, Y. (2018). Kompas licht verstandelijke beperking: Definitie, aspecten en ondersteuning. Uitgeverij SWP.

Bekijk Samenvatting en Pagina 1 - 34.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

undefinedVignero, G. (2017). Ontwarring en ordening van de draad: Verbindend werken met cliënten met probleemgedrag. Garant. 

​Bekijk Samenvatting.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

undefinedVanderfaeillie, J.,  Grietens, H., & Maes, B. (Reds.). (2014). Handboek jeugdhulpverlening: Deel 1, Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen (4e herwerkte uitgave). Acco.

​Bekijk Samenvatting en Pagina 1 - 33.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Online artikel

undefinedZoon, M. (2012). Wat werkt bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking? Nederlands Jeugdinstituut.

Bekijk Online.

Tijdschriftartikel

De Boer, D. (2020). Maak cognitieve gedragstherapie 'LVB-proof': Interview met Michel van den Bogaard. Kind & Adolescent Praktijk, 19(2), 29-33. https://doi.org/10.1007/s12454-020-0149-z

Boek

De Bruijn, J., & Twint, B. (Reds.). (2019). Handboek verstandelijke beperking (2e herziene druk). Boom.

Bekijk Samenvatting en Pagina 1 - 34.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Handreiking

undefinedMoonen, X. M. H., Boeschoten, J. C., Wissink, I. B., & Zweeris, K. (2018). LVB? Daar kun je wat mee! Handreiking voor het werken met kinderen met Licht Verstandelijke Beperkingen in het basisonderwijs en thuis. Landelijk Kenniscentrum LVB.

Bekijk Online.

Tijdschriftartikel

Olthof-Kleefman, M., Jansen, D., & Reijneveld, S. (2015). Opvoedondersteuning voor ouders van een kind met een licht verstandelijke beperking: Heeft stepping stones triple P voldoende te bieden? Kind & Adolescent Praktijk, 14(4), 14-21. https://doi.org/10.1007/s12454-015-0040-5

Boek

undefinedDe Hoog, R., Stultiens-Houben, S., & Van der Heijden, I. (2012). Prikkels in de groep: Samenwerken aan een sensorisch waardevolle omgeving voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Garant.

​Bekijk Samenvatting en Website.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

undefinedPonsioen, A. (met Pellini, D.). (2010). Een kind met mogelijkheden: Een andere kijk op LVG-kinderen. Bohn Stafleu van Loghum. 

​Bekijk Samenvatting.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.