Skip to Main Content

Social Work Deeltijd - Pedagogiek: Ontwikkelingsstimulering

Gids voor het zoeken en vinden van informatie over opvoeden en opvoedingsondersteuning.

Ontwikkelingsstimulering

Een selectie van publicaties met het thema ontwikkelingsstimulering.

Dit overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in HANQuest.

Laatste aanvulling: 15 september 2021

Boek

Verhulst, F. C. (2021). De ontwikkeling van het kind (11e herziene druk). Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.

Bekijk Online, ook aanwezig in HAN Studiecentra.

Boek

Peeters, J. (2017). Kinderen zijn geen puppy's: De kracht van zelfsturing in opvoeding. Uitgeverij Acco.

Bekijk Website.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Rapport

Beekhoven, S., Ince, D., Kalthoff, H., & Van der Vegt, A. L. (2008). Ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning voor allochtone kinderen en hun ouders: Inventarisatie van programma’s en interventies. Sardes.

Te raadplegen via Expertisecentrum TOP.

Boek

Jaddoe, V. W. V., De Lijster, J. M., & Felix, F. F. (Eindreds.). (2019). Gezond opgroeien: Van een kwetsbare naar een kansrijke start: Impact van 15 jaar Generation R. Erasmus MC; Generation R.

Bekijk Website.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Afstudeeropdracht

Elferink, D. (2012). Ontwikkelingsstimulering in de kinderopvang [Master thesis]. Universiteit Utrecht.

Te raadplegen via Universiteit Utrecht.

Boek

Bakker, I., Bakker, K., Van Dijke, A., & Terpstra, L. (1998). O&O in perspectief. NIZW.

Te raadplegen via Nederlands Jeugdinstituut.