Skip to Main Content

Social Work Deeltijd - Pedagogiek: Veiligheid

Gids voor het zoeken en vinden van informatie over opvoeden en opvoedingsondersteuning.

Veiligheid

Een selectie van publicaties met het thema veiligheid.

Dit overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in HANQuest.

Laatste aanvulling: 8 december 2021

Themanummer

Wiesman, A. (Eindred.). (2021, september). Werken aan veiligheid in gezinnen [Jeugdzorg special]. Augeo Magazine

Bekijk Online.

Tijdschriftartikel

Arslan, E., & Smits, L. (2020). Samenwerken in de veiligheidsketen – daar waar het gaat om complexe problematiek bij gezinnen en kinderen, huiselijk geweld, kindermishandeling, mensenhandel of eerproblematiek. Proces, 99(3), 217-220. https://doi.org/10.5553/PROCES/016500762020099003005

Tijdschriftartikel

Van Dorp, M. (2018). Veiligheid in tijden van verandering. Jeugd en Co, 12(1), 10-12. https://doi.org/10.1007/s12449-018-0005-1

Handreiking

Udo, N., & Vink, C. (2017). Zo zorg je dat kinderen veilig opgroeien: 10 reflectievragen voor wijkteamprofessionals. Nederlands Jeugdinstituut.

Bekijk Online.

Boek

Turnell, A., & Edwards, S. (2009). Veilig opgroeien: De oplossingsgerichte aanpak Signs of Safety in jeugdzorg en kinderbescherming (P. van der Kaaij & F. Öry, Vert.). Bohn Stafleu van Loghum. 

Bekijk Online, ook aanwezig in HAN Studiecentra.

Boek

Brok, C., & De Zeeuw, M. (2008). Er zijn voor je kind: Hoe ouders veiligheid en emotionele beschikbaarheid kunnen bieden. Van Gorcum. 

Bekijk Samenvatting.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Rapport

Helmich, W., & EMMA. (2021). Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming (Rapport). Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Bekijk Online.

Tijdschriftartikel

Hemrica, J., & Bosker, J. (2019). Wanneer is het veilig genoeg? Samen werken aan een betere inschatting van veiligheid van jeugdigen. Jeugdbeleid, 13(4), 7-11. https://doi.org/10.1007/s12451-015-0071-9

Boek

Hoffman, K., Cooper, G., & Powell, B. (met Benton, C. M.). (2018). Een kind dat zich veilig voelt: Gehechtheid, emotionele veerkracht en nieuwsgierigheid bevorderen met de Cirkel van veiligheid (M. van der Horst, Vert.). Uitgeverij Nieuwezijds. 

Bekijk Samenvatting en Pagina 5 - 24.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Handreiking

De Kinderombudsman & Samenwerkend Toezicht Jeugd. (2016). Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp: Handreiking.

Bekijk Online.

Notitie

Meij, H. (2011). De basis van opvoeding en ontwikkeling. Nederlands Jeugdinstituut.  

Bekijk Online.