Skip to Main Content

Social Work Deeltijd - Pedagogiek: Links

Gids voor het zoeken en vinden van informatie over opvoeden en opvoedingsondersteuning.

Links

Een selectie aanbevolen websites. Zelf een goede website gevonden die hier niet genoemd wordt? Link die niet werkt? Laat het weten aan Arjan Doolaar, informatiespecialist Social Work Deeltijd.

Laatste aanvulling: 7 januari 2022

Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming

Richtlijnen voor Jeugdhulp en Jeugdbescherming zijn er om de professional te ondersteunen in het dagelijkse werk door middel van aanbevelingen.

De richtlijnen op basis van wetenschap, praktijkkennis en ervaringskennis zijn ontwikkeld op initiatief van de beroepsverenigingen NIP, BPSW en NVO.

Ouders.nl

Electronisch tijdschrift, onafhankelijke website en service-organisatie voor ouders van kinderen van -1 tot 18+, de grootste ouders-community van Nederland.

Bevat onder meer artikelenopinie, en columns. Een abonnement op de wekelijkse online nieuwsbrief is gratis.

Samen1Plan

Online hulpverleningsplan voor zorgtrajecten, ontwikkeld door hulpverleners en cliënten, waarbij hulpverleners, familieleden en vrienden betrokken worden.

Stichting Samen1Plan is in januari 2016 opgericht door onder andere het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en (bedenker) Molendrift.

StatLine

Elektronische databank van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) om zelf tabellen en grafieken samen te stellen aan de hand van gegevens over economie en samenleving.

De informatie is gratis en kan worden geprint of gedownload. Bekijk gegevens per thema of recente cijfers per thema.

Werkplaatsen Jeugd

Samenwerkingsverbanden ter ondersteuning van de jeugdsector bij het vernieuwen en professionaliseren door kennis bij elkaar te brengen.

Laat je inspireren door nieuwe kennis waarmee je in jouw regio de jeugdhulp effectiever kunt maken, onder andere met infographics.

Ouders Centraal

Louise van den Broek en Jan de Graaf (onder meer redactie Vroeg) bieden professionals informatie om een goede samenwerkings-relatie met ouders op te bouwen.

Het online platform bericht over actuele ontwikkelingen, methodieken, onderzoeksbevindingen en praktijkvoorbeelden.

Ik vermoed huiselijk geweld

Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling voor slachtoffers en plegers, bezorgde omstanders en professionals.

Opvolger van de Steunpunten Huiselijk Geweld en het Advies en Meldpunt kindermishandeling.

Het Klokhuis

Website bij het gelijknamige programma van de NTR voor kinderen tussen 9 en 12 jaar, al sinds 1988 op de televisie, waar afleveringen kunnen worden teruggekeken.

De website biedt een pagina over het gebruik In de klas en themapagina's over onder meer kindermishandeling, kinderrechten en pesten.

Kijk in je brein

Ontdek wat hersenwetenschappers en gedragsonderzoekers weten over de adolescentie en wat er dan in het (puber)brein gebeurt.

De website is gemaakt door de Universiteit Leiden. De artikelen zijn geschreven door wetenschappers die onderzoek doen en zijn gebaseerd op (actuele) inzichten uit de wetenschap.

Kinderrechten

Website van het Kinderrechtencollectief met voorlichting over kinderrechten, verdeeld in Jeugd (0-18 jaar) en Professionals.

Het Kinderrechtencollectief bestaat uit zes kinderrechtenorganisaties: Defence for Children, de Nationale Jeugdraad, Kinderpostzegels, UNICEF Nederland, Save the Children en Terre des Hommes.