Skip to Main Content

Vaktherapie themagids - ADHD en/of Autisme: Beeldende therapie: ADHD

Gids voor het zoeken en vinden van informatie over ADHD en/of autisme in combinatie met beeldende, drama-, muziek- of psychomotorische therapie.

Tijdschriftartikel

Borzabadi Farahani, Z., Rahgoi, A., Fallahi-Khoshknab, M., & Hosseinzadeh, S. (2023). The effect of art therapy (mandala coloring) on the attention level of children with attention deficit/hyperactivity disorder. Art Therapy, 40(3), 151–156. https://doi.org/10.1080/07421656.2022.2156238

Afstudeeropdracht

Branderhorst, W. (2017). Samen in een ritme komen; een vorm van orde: Een kwalitatief onderzoek naar hoe Affectregulerende Vaktherapie Beeldend wordt ingezet bij kinderen van 4-18 jaar met ADHD [Afstudeeropdracht]. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Tijdschriftartikel

Verboom, M., & Derksen, M. (2013). Behandeling van volwassenen met AD(H)D: Een nieuwe, succesvolle behandeling met beeldende therapie. Tijdschrift voor Vaktherapie, 9(4), 11-16.

Bekijk Online, ook aanwezig in HAN Studiecentra.

Boek

Stein Safran, D. (2002). Art therapy and AD/HD: Diagnostic and therapeutic approaches. Jessica Kingsley Publishers.

Bekijk Samenvatting.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Tijdschriftartikel

undefinedBenitta Little Jesi, Y. (2019). A study to assess the effectiveness of drawing and painting on behavioural problems of children with attention deficit hyperactivity disorder in a selected special school at Kanyakumari District. International Journal of Nursing Education, 11(3), 97-100. https://doi.org/10.5958/0974-9357.2019.00072.2

Literatuurstudie

Zoon, M., & Bartelink, C. (2017). Vaktherapie. Nederlands Jeugdinstituut.

Te raadplegen via Nederlands Jeugdinstituut.

Afstudeeropdracht

Mijwaart, J. (2010). Zo, dat is eruit! Het effect van beeldende groepstherapie op 11-jarige jongens met ADHD [Afstudeeropdracht]. Hogeschool Utrecht.

Te raadplegen via HBO Kennisbank.

Hoofdstuk

Nolet, F. (2001). De beertjes-methode: Een gedragstherapeutische behandelmethode voor kinderen met ADHD in beeldende therapie. In C. Schweizer (Red.), In beeld: Doelgroepgerichte behandelmethoden van beeldend therapeuten (pp. 25-38). Bohn Stafleu van Loghum.

Raadpleeg hoofdstuk, ook aanwezig in HAN Studiecentra.