Skip to Main Content

Vaktherapie themagids - ADHD en/of Autisme: E-publicaties: Autisme

Gids voor het zoeken en vinden van informatie over ADHD en/of autisme in combinatie met beeldende, drama-, muziek- of psychomotorische therapie.

Rede

Begeer, S. M. (2022). Achter de spiegel: Het spectrum van autisme [Oratie]. Vrije Universiteit Amsterdam.

Te raadplegen via Nederlands Autisme Register.

Dossierdocument

Van Rooijen, K., & Rietveld, L. (2013). Wat werkt bij autisme? Nederlands Jeugdinstituut.

Te raadplegen via Yumpu.

Reportage

Moll, T. (Regisseur). (2011, 28 juni). Autisme, wat nu... [Aflevering tv-programma]. EO.

Te bekijken via Beeld en Geluid op school, ook beschikbaar op dvd in HAN Studiecentra.
 
Sven (14) is autistisch en heeft na een jaar intensieve training geleerd structuur aan te brengen in zijn hoofd dat regelmatig "vol" was. Jessy (8) is autistisch en gevoelig voor geluiden.

Boek

Werkgroep richtlijn autisme en aanverwante stoornissen bij kinderen en jeugdigen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. (2009). Richtlijn diagnostiek en behandeling autismespectrumstoornissen bij kinderen en jeugdigen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54(6), 493-495.

Te raadplegen via Tijdschrift voor Psychiatrie.

Boek

Didden, R., & Huskens, B. (Reds.). (2008). Begeleiding van kinderen en jongeren met autisme: Van onderzoek naar praktijk. Bohn Stafleu van Loghum. https://doi.org/10.1007/978-90-313-6421-3

Tijdschriftartikel

Dietz, C., Visser, J., Van Berckelaer-Onnes, I., & Peters-Scheffer, N. (2018). Vroege interventie bij autismespectrumstoornissen: State of the art. Kinder- & Jeugdpsychotherapie, 45(1), 1-14.

Te raadplegen via Autisme Jonge Kind.

Boek

Delfos, M., & Gottmer, M. (2012). Leven met autisme (3e herziene druk). Bohn Stafleu van Loghum. https://doi.org/10.1007/978-90-313-9183-7

Boek

Zeevalking, M. (2010). Autisme: Hoe te verstaan, hoe te begeleiden? Bohn Stafleu van Loghum. https://doi.org/10.1007/978-90-313-9451-7

Boek

Buitelaar, J., Van Daalen, E., Dietz, C., Van Engeland, H., Van der Gaag, R. J., Van Steijn, D., & Swinkels, S. (2009). ESAT: Screening van ASS op jonge leeftijd: Praktische handleiding voor signalering, screening en diagnostiek. Bohn Stafleu van Loghum. https://doi.org/10.1007/978-90-313-9451-7