Skip to Main Content

Vaktherapie themagids - ADHD en/of Autisme: E-publicaties: ADHD

Gids voor het zoeken en vinden van informatie over ADHD en/of autisme in combinatie met beeldende, drama-, muziek- of psychomotorische therapie.

Proefschrift

Siebelink, N. M. (2022). Mindfulness-based intervention for children with ADHD and their parents [Proefschrift]. Radboud Universiteit.

Te raadplegen via Captise.

Afstudeeropdracht

Smidt, N. (2016). Sociaal-emotionele vaardigheden van jongeren met ADHD [Bachelorthesis, Universiteit Leiden; Saxion Hogeschool.

Te raadplegen via HBO Kennisbank.

Brochure

Laffra, J., & Van de Glind, G. (2015). Van onrustig gedrag tot ADHD: Handreiking voor het inzetten van een preventie- en zorgarrangement. Nederlands Jeugdinstituut.

Te raadplegen via Nederlands Jeugdinstituut.

Boek

Kat, F., Beenackers, M., & Ter Brugge, W. (2009). Leven met ADHD. Bohn Stafleu van Loghum. https://doi.org/10.1007/978-90-313-6925-6

Tijdschriftartikel

Rommelse, N., Brinkman, A., Slaats-Willemse, D., Timmerman, M. E., Voncken, L., De Zeeuw, P., Luman, M., & Hartman, C. (2020). De Cognitieve Test Applicatie (COTAPP): Geavanceerde computertest voor het meten van aandacht, informatieverwerking en executieve functies bij kinderen. Kind en Adolescent, 41(1), 50-80. https://doi.org/10.1007/s12453-019-00228-1

Gids

Bergwerff, C., & Bink, M. (Coördinatie). (2015). ADHD een update: Actuele stand van wetenschappelijke inzichten rond diagnostiek en behandeling van ADHD. ZonM; Vrije Universiteit Amsterdam; UMCG; Accare; Tranzo; GGzE; Universiteit van Amsterdam.

Te raadplegen via  ZonMw.

Tijdschriftartikel

Van der Oord, S. (2010). Organisatietraining voor jongeren met ADHD op de middelbare school. Kind & Adolescent Praktijk, 9(1), 33-36. https://doi.org/10.1007/s12454-010-0008-4

Richtlijn

Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ. (2005). Multidisciplinaire richtlijn ADHD bij kinderen en jeugdigen (Versie 1.0). Trimbos-instituut.

Te raadplegen via Trimbos-instituut.