Skip to Main Content

Module Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW): Beoordelen

LibGuide over het doen van praktijkgericht onderzoek, behorende bij de HAN opleidingsoverstijgende module PZW

Inleiding

Na het vinden van de informatie is het belangrijk om de bron en de informatie op kwaliteit te toetsen, voordat je deze daadwerkelijk gaat (her)gebruiken voor je werkstuk.
Een kritische houding is hierbij belangrijk. Informatie aangeboden door de HAN Studiecentra kan bijvoorbeeld verouderd zijn. Criteria die je kunt gebruiken bij het beoordelen vind je hier: er wordt onderscheid gemaakt in het beoordelen van websites en overige bronnen.

Nepnieuws

                

                                                            CC by IFLA

Beoordelingsformulieren studiekwaliteit

Privacygevoelige data

Beoordelingscriteria voor overige bronnen

Voor het beoordelen van alle andere bronnen (Boekhorst, Kwast & Wevers, 2004, pp
241-247) worden hieronder een aantal criteria genoemd. Geef ook hier altijd een
motivatie.

Betrouwbaarheid