Skip to Main Content

Module Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW): Zoekvraag

LibGuide over het doen van praktijkgericht onderzoek, behorende bij de HAN opleidingsoverstijgende module PZW

Zoekvraag algemeen

Ook voor een goede zoekvraag is afbakenen belangrijk. Dit houdt in dat je de kernelementen van je vraag gaat definiëren en meeneemt in de zoekvraag. Dit helpt je dan weer om jouw zoekacties gerichter en dus efficienter uit te kunnen voeren.
Om een klinische vraag te beantwoorden gebruik je het best het PICO-systeem. 

Een onzorgvuldig geformuleerde zoekvraag zorgt voor onduidelijke zoekresultaten. (Garbage in garbage out!)

 • De vraag stuurt het zoekproces
 • De vraag is de basis van waaruit je bronnen selecteert
 • De vraag is de basis van waaruit je een zoekstrategie kiest
 • De vraag helpt om doelgericht te blijven zoeken
 • De vraag biedt een kader voor het beoordelen van de zoekresultaten

Conclusie: ga niet zomaar op zoek naar informatie maar bereid je voor. 

Het formuleren van een zoekvraag

Na de afbakening van je probleemstelling kom je tot een zoekvraag. Dit kan één zoekvraag zijn of een zoekvraag (hoofdvraag) die onderverdeeld is in deelvragen. De volgende hoofdvraag kan ontstaan:

Wat zijn effectieve interventies om de sociale netwerken van probleemgezinnen te vergroten? 

En tot de volgende deelvragen:

 • Zijn de interventies ook op internationaal niveau vergelijkbaar?
 • Is de gezinssamenstelling van invloed op het sociale netwerk?

Het is belangrijk dat je jouw zoekvraag zo zorgvuldig mogelijk formuleert, omdat dit de kans vergroot dat je informatie vindt die voldoende relevant is voor de beantwoording van je zoekvraag.

Open of gesloten vragen

Een zoekvraag kan zowel open als gesloten zijn. Een gesloten vraag kun je in de meeste gevallen alleen met ja/nee/misschien beantwoorden. Open vragen geven antwoord op vragen als wie, wat, wanneer, waarom en hoe. Ze leveren meestal concrete, feitelijke informatie op.

Voorbeeld van een gesloten vraag:

 • Maken studenten gebruik van sociale media in het onderwijs?
 • Mogelijk antwoorden: Ja/nee/misschien/weet niet

Voorbeeld van een open vraag:

 • Welke sociale media worden door studenten gebruikt in het onderwijs?
 • Mogelijke antwoorden: Facebook, Twitter, LinkedIn, etc..

Een goede zoekvraag geeft antwoord op de deelvragen ‘wie, wat, waar, wanneer, hoe’ enz.

Bron voor uitleg over PICO-vraag

 

 

PICO-vraag opstellen (3:14 min., Engels)

PICO-vraag

Om een 'klinische vraag' te kunnen beantwoorden, kan het beste het PICO-systeem gebruikt worden:

 • P = Patient
 •  I = Intervention
 • C = Comparison
 • O = Outcome

De C is overigens met name bij diagnostische vragen niet altijd nodig.

Raadpleeg oriënterend onderstaande klinische zoekmachine(s) en richtlijnen. Dit vergemakkelijkt het opstellen van goede PICO-vraag. Noteer daarbij alvast eventuele bruikbare zoektermen of artikelen die je tegenkomt (in het zoekschema)!

TRIPDatabase

PICO - DDO

Zoekschema

Vaststellen domein

Naast de verschillende elementen van de PICO is voor het zoeken ook nog van belang om de M (methode) aan deze vraag toe te voegen. Dit doe je door jezelf de vraag te stellen tot welk domein (therapie, preventie, diagnose, bijwerkingen, etiologie/risico of prognose) je vraag behoort. Noteer vervolgens welke studietypes of kenmerken tot dit domein behoren. Deze kunnen later meegenomen worden in de zoekactie.

(Heimans, Dusseldorp & Ket, 2014)