Skip to Main Content

Module Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW): Ethische aspecten

LibGuide over het doen van praktijkgericht onderzoek, behorende bij de HAN opleidingsoverstijgende module PZW

Ethische commissie en de gedragscode

Wie onderzoek doet met mensen, moet zich houden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die zich richt op de bescherming van privacy. Daarnaast moeten onderzoekers zich houden aan normen van goed gedrag. Respectvol omgaan met onderzoekspersonen bijvoorbeeld. En: zorgvuldig zijn met verzamelde informatie.

Wat betekent dit in de praktijk? Hoe zorg je ervoor dat je onderzoek integer is? De Ethische Commissie Onderzoek HAN (ECO) heeft een Handleiding Integer Onderzoek opgesteld, met een eenvoudige vertaling van de relevante wet- en regelgeving en normen van goed gedrag. Belangrijke aspecten die in de handleiding aan bod komen zijn:

  • Heldere communicatie over het doel van de werkwijze van het onderzoek;
  • Het rechtmatig verkrijgen van de toestemming van deelnemers;
  • Het waardborgen van de privacy van onderzoekspersonen;
  • Het voorkomen van lichamelijke en/of psychische schade.

Aan de hand van de handleiding kun je op een integere manier te werk gaan, in alle fasen van het onderzoek. In de handleiding staan bovendien formats voor het opstellen van een informatiebrief en een toestemmingsverklaring (informed consent).

Op de website van de Ethische Commissie staat:

  • De Handleiding Integer Onderzoek (ECO HAN) | aldaar te downloaden.
  • Bekijk onderstaande kennisclips over integer onderzoek doen. Deze staan ook op de website van de Ethische Commissie.

Kennisclips

Kennisclip over privacy, AVG en toestemmingsverklaring