Skip to Main Content

Module Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW): Fair Health

LibGuide over het doen van praktijkgericht onderzoek, behorende bij de HAN opleidingsoverstijgende module PZW

Fair Health

Wat is er mooier dan om met jouw praktijkonderzoek te werken aan verbetering van zorg en welzijn? Een samenleving is pas rechtvaardig als iedereen welzijn ervaart en kan zijn wie hij wil zijn (Nussbaum, 2013). Als je een lage sociaaleconomische positie hebt, dan heb je minder kansen op een gezond en gelukkig leven. Als je moeilijk rondkomt, kan je minder makkelijk meedoen in de maatschappij. Heb je een lage sociaaleconomische positie dan leef je zeven jaar korter dan mensen met een andere sociale economische positie (Pharos, 2019). Veel verschillende factoren in de samenleving zijn hierop van invloed. Jij kunt met jouw praktijkgericht onderzoek eraan bijdragen om een (of meerdere) van deze factoren) te verbeteren.

Doelen Fair Health

In Sociaal - Fair Health werken onderzoekers, docenten, studenten en professionals uit allerlei vakgebieden samen aan het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.
De focus ligt op vier relevante thema’s (gebaseerd op Mackenbach, 2019):

  • verbeteren van de sociaaleconomische positie van mensen
  • het toegankelijk maken van informatie en voorzieningen
  • het creëren van inclusief onderwijs en werk
  • het bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl.

Jouw praktijkgerichte onderzoek is qua doel, vraag of methode mogelijk verwant aan één van deze thema’s.
Zie voor meer informatie:
Sociaal - Fair Health: Samen gezondheidsverschillen verkleinen (han.nl)

Samenwerken in Fair Health

Fair Health biedt PZW studenten de mogelijkheid om vrijblijvend in contact te komen met onderzoekers en docenten van Fair Health. Zij kunnen jou bijvoorbeeld helpen bij het vinden van geschikte (wetenschappelijke) literatuur, het samenstellen van een interview of informatie en tips ten aanzien van jouw onderzoek. Wil je met Fair Health in contact komen, mail dan naar fairhealth@han.nl

Video: video-de-4-themas-van-sociaal-fair-health - Sociaal - Fair Health: Samen gezondheidsverschillen verkleinen (han.nl)