Skip to Main Content

Module Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW): Kwantitatief onderzoek

LibGuide over het doen van praktijkgericht onderzoek, behorende bij de HAN opleidingsoverstijgende module PZW

Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek is bedoeld om gegevens te verzamelen over bijvoorbeeld aantallen, percentages en verhoudingen binnen een grote doelgroep. Kwantitatief onderzoek is in de eerste plaats meten. Kwantitatief onderzoek tracht op een objectieve manier, binnen een gecontroleerde setting, antwoord te krijgen op een onderzoeksvraag die zich richt op een (causaal) verband of effect.

Bij kwalitatief onderzoek maak je gebruik van dataverzamelingsmethoden met een gesloten karakter. ‘Gesloten’ betekent dat de antwoordmogelijkheden van een respondent vooraf bepaald zijn (gestandaardiseerd). De meest gebruik onderzoeksmethoden zijn (gevalideerde) vragenlijsten, enquêtes, toetsen of testen. De data die voortkomen uit kwantitatief onderzoek bestaan doorgaans uit getallen waarmee je (indien noodzakelijk) statistische toetsen uitvoert om antwoord te geven op de onderzoeksvragen.

In het atelier ‘Kwantitatief onderzoek’ krijg je informatie over diverse kwantitatieve onderzoeksmethoden aangereikt en helpen de leercoaches je op weg bij jouw onderzoek. De kennisclips en video’s op deze pagina, vormen hierbij een ondersteuning.

Kwaliteit van kwantitatief onderzoek

Als je een praktijkvraagstuk wil oplossen dan zal die oplossing ook iets moeten betekenen. Niet alleen voor jouw populatie/onderzoeksgroep, maar de uitslagen moeten ook representatief zijn voor een groep buiten jouw groep. Hierbij komen een aantal aspecten aan de orde, namelijk betrouwbaarheid en validiteit. Enerzijds wil je onderbouwen waarom de stappen die jij hebt genomen de beste zijn en dat de resultaten dus ook iets op kunnen leveren voor een andere groep. Anderzijds wil je aantonen dat je gebruik hebt gemaakt van betrouwbare, valide en responsieve meetinstrumenten.

Hier volgen een aantal suggesties om je hier verder in te verdiepen:

Brunnekreef, J., & Seeger, J. (2021). Eerste hulp bij praktijkgericht onderzoek: Een handleiding voor hbo-studenten in de gezondheidszorg. Bohn Stafleu van Loghum.
Hoofdstuk 2 - Onderzoeksdesign | Bekijk hier de online versie.

Baarda, B. (2019). Dit is onderzoek!: handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek (derde druk). Noordhoff uitgevers. 
Paragraaf 3.3. | Bekijk hier de online versie.

Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (3e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Paragraaf 1.5. | Bekijk hier de online versie.

Kennisclips: Introductie kwantitatief onderzoek

E-books kwantitatief onderzoek

Baarda, B. (2019). Dit is onderzoek!: handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek (derde druk). Noordhoff uitgevers.
Bekijk hier de online versie.

Baarda, B. (2021). Basisboek methoden en technieken: Kwantitatief praktijkgericht onderzoek op wetenschappelijke basis (7e druk). Noordhoff.
Bekijk hier de online versie.

Van Groenestijn, P.W.J.N., & Savelkoul M.J. (2020). Basiscursus SPSS: Versie 25-26 (7e herziene druk). Koninklijke van Gorcum
Bekijk hier de online versie.

 

 

 

 

 

 

Kennisclips: Verzamelen en analyseren

Basisvaardigheden excel Link naar you tube
Reeks maken; Uitlijnen – centreren; Opmaak Link naar you tube
Opmaak tabel Excel kopiëren Link naar you tube
Tekst passend maken aan een cel Link naar you tube
Eenvoudige formules maken in Excel Link naar you tube
Basiskennis werken met formules in Excel Link naar you tube
Teksten optellen Link naar you tube
Formules in Excel kopiëren Link naar you tube
Centrummaten - modus/mediaan Link naar you tube
Beschrijvende statistiek - spreidingsmaten Link naar you tube
Beschrijvende statistiek - de normale verdeling Link naar you tube

Kennisclips: Resultaten | Discussie | Conclusie

Thema Link naar kennisclip
Resultaten – Discussie - Conclusie Results, Discussion Conclusion chapters
Hoe schrijf je een discussie? Deel 1 How to write the discussion part 1
Hoe schrijf je een discussie? Deel 2 How to write the discussion part 2