Skip to Main Content

Module Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW): Systematisch literatuuronderzoek

LibGuide over het doen van praktijkgericht onderzoek, behorende bij de HAN opleidingsoverstijgende module PZW

Systematisch literatuuronderzoek

Met systematisch literatuuronderzoek geef je overzicht van de stand van zaken met betrekking tot een bepaalde onderzoeksvraag. Je verzamelt de data niet zelf maar gebruikt eerder uitgevoerd onderzoek van anderen. Dit onderzoek analyseer je, beoordeel je en geef je overzichtelijk weer in een systematische review. Op deze manier wordt onderzoek met soortgelijke onderzoeksvragen dus gebundeld in een onderzoeksverslag, waardoor er een goed overzicht ontstaat van de hoeveelheid bewijs rondom een bepaalde onderzoeksvraag (Brunnekreef & Seegers, 2021).

Kennisclip Systematic Review van Fontys Hogeschool: OZV 13 Wat is een systematic review - YouTube 

Stappenplan

Bij het uitvoeren van een systematisch literatuuronderzoek houd je de volgende stappen aan:

1. Vraagverheldering en probleemanalyse

2. Schrijf review protocol

3. Literatuur zoeken (zie pagina literatuur zoeken)

4. Screen titels en abstract

5. Verzamel de full-tekst artikelen

6. Selectie op basis van full-tekst artikelen

7. Data extractie

8. Kwaliteit beoordelen

9. Analyse

10. Schrijven van resultaten, discussie en conclusie

In overleg met jouw opdrachtgever, leercoach en informatiespecialist van het HAN Studiecentrum kan je ervoor kiezen om bepaalde onderdelen minder intensief uit te voeren. Bijvoorbeeld minder aandacht besteden aan het beoordelen van de kwaliteit van studies (scoping review). Of door het systematische beoordelingsproces te versnellen door enkele fasen van de systematische beoordeling weg te laten (rapid review).

Kies je voor een systematic-, scoping- of rapid review, dan neem je contact op met de informatiespecialist van het HAN Studiecentrum om je onderzoek verder vorm te geven en uit te werken.

Aanvullende informatie over systematische review is te lezen in paragraaf 2.3.7 Experimenteel onderzoek: SR – uitvoeren/ rapporteren (Eerste hulp bij praktijkgericht onderzoek (Brunnekreef, Seeger). Bekijk ook de kennisclips onder aan deze pagina.