Skip to Main Content

Module Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW): Zoekactie - Bronnen

LibGuide over het doen van praktijkgericht onderzoek, behorende bij de HAN opleidingsoverstijgende module PZW

Tabel type informatie / informatiebron

Als je een vraag hebt ga je op zoek naar informatie. Het is goed om van te voren na te denken waar het antwoord op jouw vraag waarschijnlijk te vinden is. Dit overzicht helpt je vast op weg. Gebruik ook je informatievaardigheden en je eigen creativiteit.

Informatiebron ↓

Type vraag ↓

Materiaal ↓

Kanaal / route ↓

Links ↓

LibGuide met uitleg ↓

Personen

 Praktische vragen

Docent, studiegenoot,
stagebegeleider, ouder

Ad hoc of afspraak, school, thuis

 

 

Websites

Algemene, praktische
en kennisvragen.
Achtergrondinformatie

Wikipedia,
Websites van organisaties,
Richtlijnen, enz.

 Via Google of een andere
 zoekmachine

Enkele voorbeelden:
Wikipedia
WorldHealthOrganization
RIVM
Gezondheidsraad
TNO
Nederlands Jeugdinstituut
Movisie
ZonMW
Voedingskennis.nl

Google

Boeken

Kennisvragen, leerstof,
theorievragen

Studieboeken, methode
materiaal, verdiepende
literatuur

Studiecentrum, HAN Catalogus,

HAN Catalogus
HANQuest

HAN Catalogus

Tijdschrift artikelen

Actuele vragen, belangrijke
thema’s per vakgebied

Wetenschappelijke- en
vaktijdschriften,
lesprogramma’s

HAN catalogus,
Onderwijstijdschriftenplein, online
tijdschriften, HANQuest,
Google Scholar

HAN Catalogus
HANQuest
Google Scholar

HAN Catalogus

Google- Google Scholar

Krantenartikelen

Actuele vragen, achtergrond
informatie

Binnenlandse- en
buitenlandse kranten
reportages, actualiteit,
recensies, enz.

Papieren krant, Nexis Uni,

Websites van kranten, enz

Nexis Uni

 

Databanken

Diverse, vaak specifieke
vragen

Wetenschappelijke-
en 
vaktijdschriften,
statistische gegevens,
audiovisueel materiaal,
scripties, bibliografische
gegevens

Algemene of onderwerp-specifieke
databanken, ieder met eigen
gebruiksaanwijzing

HBO-Kennisbank
Centraal Bureau voor de
 Statistiek

Cinahl
Cochrane
NAZ
PubMed
APA PsycINFO
Embase
HAN Repository
Eric
Science Direct
Springerlink
Cinahl
Cocrane

PubMed
APA PsychINFO
Embase
Eric

Interventies   Beschrijvingen mogelijke best-practices en bestaande interventies  

Databank effectieve sociale interventies

Effectieve jeugdinterventies

Leefstijlinterventies

JGZ interventiebibliotheek

Databank erkende interventies in de ouderenzorg

Loket gezond leven

Kenniscentrum Sport en Bewegen

 
Richtlijnen

GGZstandaarden
  Evidence and practice based 
Normen waaraan zorg moet voldoen
  Richtlijnendatabase
Dieetbehandelingsrichtlijnen
GGZ Standaarden