Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Module Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW): Oriënteren

LibGuide over het doen van praktijkgericht onderzoek, behorende bij de HAN opleidingsoverstijgende module PZW

Informatiebehoefte bepalen

Je hebt bij je vraagverheldering nagedacht over je afgebakende onderzoeksvraag. Met deze vraag ga je je orienteren in de literatuur. Onderzoek wat je al weet over het onderwerp. Wat je nog meer wilt weten. En vanuit welke perspectieven je jouw onderwerp wilt onderzoeken. 

Oriëntatie op het onderwerp

Het is om verschillende redenen verstandig om je via de literatuur te oriënteren op je onderwerp:

  • je onderzoekt hiermee wat je al weet, ​wat je nog meer te weten wilt komen en vanuit welk perspectief je naar het onderwerp wilt kijken
  • je raakt thuis in de veelgebruikte terminologie binnen je onderwerp (dit heb je straks nodig voor het bepalen van relevante zoektermen)

Er zijn allerlei manieren om je te oriënteren op een onderwerp:

  • experts benaderen,
  • grasduinen op internet,
  • naslagwerken inzien,
  • een globale zoekactie uitzetten in bibliotheekcatalogi en vakspecifieke databanken

Stel jezelf in deze oriëntatiefase de volgende vragen:

  • Zoek je feitelijke informatie of ben je meer geïnteresseerd in verschillende meningen en opvattingen over je onderwerp?
  • Zoek je historische context of huidige trends?

Je geeft hiermee voor jezelf aan in welke context je de informatie zoekt. Dit kan bijvoorbeeld van invloed zijn op de informatie(bronnen) die je kiest.

De vraagstelling bij praktijk- en literatuuronderzoek

Bronnen voor het oriënteren:

Oriënteren in HanQuest

Oriëntatie via Google

Google Web Search
Google Scholar Search