Skip to Main Content

Module Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW): Oriënteren

LibGuide over het doen van praktijkgericht onderzoek, behorende bij de HAN opleidingsoverstijgende module PZW

Inleiding

Je hebt bij je vraagverheldering nagedacht over je informatiebehoefte en een afgebakende onderzoeksvraag. Op deze onderzoeksvraag ga je je eerst globaal inlezen / orienteren. Hiervoor gebruik je bestaande literatuur. 

Oriëntatie op het onderwerp

Orienteer je via de literatuur op je onderwerp:

  • je onderzoekt hiermee wat je al weet, ​wat je nog meer te weten wilt komen en vanuit welk perspectief je naar het onderwerp wilt kijken
  • je raakt thuis in de veelgebruikte terminologie binnen je onderwerp (dit heb je straks nodig voor het bepalen van relevante zoektermen)

Er zijn diverse manieren om je te oriënteren op een onderwerp:

  • experts benaderen,
  • grasduinen op internet,
  • een globale zoekactie uitzetten in bibliotheekcatalogi en vakspecifieke databanken

Stel jezelf in de oriëntatiefase bijvoorbeeld ook de volgende vragen:

  • zoek je feitelijke informatie of ben je meer geïnteresseerd in verschillende meningen en opvattingen over je onderwerp?
  • zoek je historische context of huidige trends?
  • hoe worden de onderdelen uit je onderzoeksvraag gedefinieerd?
  • wat is de globale geschiedenis rondom je onderwerp? Is er een ontwikkeling te achterhalen? 
  • wat zijn mogelijke perspectieven op het onderwerp? En welk perspectief zoek je? 

Je geeft hiermee aan in welke context je de informatie zoekt. Dit kan van invloed zijn op de informatie(bronnen) die je kiest.

Oriënteren in HanQuest

Oriëntatie via Google

Google Web Search
Google Scholar Search

Bronnen voor het oriënteren:

De vraagstelling bij praktijk- en literatuuronderzoek

Theoretisch kader

Referentiemanager Endnote

EndNote is een referentiemanagement tool/programma die door de HAN wordt aangeboden. Je kunt deze installeren en gebruiken om al je referenties (bronverwijzingen) in te verzamelen, op te slaan en te organiseren. Zo houdt je alle relevante bronnen die je vindt bij elkaar. EndNote is ook eenvoudig te gebruiken bij het citeren, parafraseren en het maken van je bronnenlijst zodra je jouw onderzoeksverslag gaat schrijven. Alles wat je over EndNote moet weten vind je op de LibGuide EndNote