Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Module Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW): Onderzoeks- en ontwerpmethoden

LibGuide over het doen van praktijkgericht onderzoek, behorende bij de HAN opleidingsoverstijgende module PZW

Keuzes maken

Na de vraagverheldering ga je door met het afbakenen van je onderzoeksontwerp en de onderzoeksmethode. Je maakt daarbij de keuze voor een onderzoeksmethode zoals:

Als je de methode hebt gekozen dan ga je nadenken over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

  • meetinstrumenten en dataverzamelingsmethoden
  • validiteit en betrouwbaarheid
  • geloofwaardigheid, verifieerbaarheid
  • ethische aspecten
  • ...

Kennisclip onderzoeks- versus ontwerpstappen

Onderzoeksmethode

Onderzoeksontwerp

Onderzoekdesigns

Kwalitatief of kwantitatief

Creatieve methoden