Skip to Main Content

Inspiratiegids HAN Centre for Creativity: Innovatie

Boeken over Innovatie

Hoe werkt creativiteit nou eigenlijk en hoe kan jij creatiever worden? Daar kom je in dit boek achter! Ook leer je interessante weetjes, weet jij bijvoorbeeld hoe het kan dat Bob Dylan zijn beste nummers schreef in een periode dat hij eigenlijk wilde stoppen als muzikant?

In dit boek leer je hoe nieuwe ideeën ontstaan. De auteur, Jonah Lehrer, maakt gebruik van neurologisch en psychologisch onderzoek om erachter te komen hoe creatieve denkprocessen werken. Hij komt tot interessante ontdekkingen: zo blijkt dat creativiteit niet een talent is dat alleen is weggelegd voor een selectief groepje mensen. Het is een combinatie van denkprocessen die iedereen kan leren te gebruiken.  
Dit boek helpt je middels onderzoek en interessante weetjes creativiteit te begrijpen en zelf creatiever te worden. Wil jij bijvoorbeeld meer weten over waarom brainstormsessies juist géén nieuwe creativiteit opleveren? Of waarom de kleur blauw je kan helpen om je creatieve output te vergroten? Dan is dit het boek voor jou! 

 

Dit boek is bedoeld voor beginners op het gebied van innovatie en geeft een methode die het proces van innovatie binnen bedrijven aankan wakkeren. 

Dit boek biedt een algemene methode voor het proces dat leidt tot innovaties in bedrijven. De methode vindt zijn oorsprong in Delft, vandaar dat het de naam kreeg: ‘De Delftse Innovatie Methode’. De methode bestaat uit vijf verbonden elementen: (1) een algemeen model van het bedrijfsinnovatieproces; (2) een faciliterende leiderschapsstijl; (3) een divers samengesteld innovatieteam; (4) het gebruik van creatieve technieken (5) en de verbinding van het bedrijf met de buitenwereld. De methode is geschreven in basisstijl die makkelijk te begrijpen is, ook wordt gebruikgemaakt van verhelderende voorbeelden en illustraties. De methode moet een leerproces op gang brengen bij bedrijfsproduct- en service-innovatie. Dit boek is bedoeld voor beginners op het gebied van innovatie. 

 

Verandering laten ontstaan binnen organisaties blijkt een geheel nieuw vakgebied te zijn, losse activiteiten of interventies inzetten is niet langer voldoende. In dit boek leer je over een model dat organisatieverandering stimuleert. 

Het is een hele kunst om samenhangende en adequate interventies voor organisatieontwikkeling te ontwerpen. Organisaties blijven zich namelijk onophoudelijk ontwikkelen. Losse interventies en activiteiten blijken niet meer voldoende te zijn om een verandering in gang te zetten, het is aansturen van veranderprocessen is een heel nieuw vakgebied geworden. Het boek DRIE introduceert dit nieuwe vakgebied binnen organisatieontwikkeling. DRIE geeft antwoord op vragen als: welke interventies heeft een organisatie nodig om haar ambities te realiseren? Hoe weet je of een interventie de juiste is? En zijn verschillende interventies met elkaar te combineren? Om antwoord te geven op deze vragen is een model opgesteld rondom vier aspecten die in elke activiteit/interventie een rol spelen: Destinatie, Ruimte, Interventie en Eigenaren (DRIE). Het model combineert inzichten uit verschillende disciplines en verbindt dit met praktijkervaring. DRIE is geschreven voor iedereen die zich bezighoudt met of geïnteresseerd is in organisatieontwikkeling. 

 

Video's over Innovatie

Artikelen over Innovatie