Skip to Main Content

Inspiratiegids HAN Centre for Creativity: Spelen

Boeken over Spelen

De kracht van zintuigen en het spelenderwijs ontdekken ervan. Het belang van sensopathisch spel wordt uitgelegd.

Kinderen zijn sterk op hun zintuigen gericht. Kinderen houden van kliederen, met zand, water, verf, klei, enz. Ze willen bekijken, horen, proeven, ruiken en vooral voelen. In dit boek staat het zintuigelijk beleven van alledaagse materialen op een speelse manier centraal. Oftewel het sensopathisch spel staat centraal.  
Sensopathisch spel wordt weinig aangeboden aan jonge kinderen, omdat ze dan vaak rommel maken. Dit is jammer, aangezien het rommelen en kliederen een kind juist ontzettend veel kunnen leren.  
Allereerst krijg je uitleg over wat sensopathisch spel inhoudt en wat de functie ervan is voor kinderen. Het tweede deel van het boek laat zien hoe je het in de praktijk kan toepassen, middels voorbeelden van daadwerkelijk spel. 

 

Wil jij als leerkracht (of leerling) meer weten over hoe je de creatieve ontwikkeling van kinderen kunt stimuleren? Lees dan verder over het nut van spelend leren en de inzet van dramatechnieken.

Spelend leren en ontdekken is een inspirerend handboek voor iedereen die affiniteit heeft met leren en exploreren. Vooral betrokkenen binnen het basisonderwijs kunnen het interessant vinden. Spelend leren en ontdekken biedt leerkrachten (in opleiding) actuele vaardigheden voor het inzetten van drama als activiteit, middel én doel. Je leert met theoretische en praktische inzichten een appél te doen op de natuurlijke aanleg voor creatieve ontwikkeling van ieder kind. In het eerste deel worden algemene methodische en didactische theorie behandeld. In het tweede deel wordt ingegaan op de lespraktijk, middels direct toepasbare tools. Onderwerpen als 21e-eeuwse vaardigheden, culturele competenties, de ontwikkelingspsychologie van kinderen en de samenwerking met leergebieden als taal, geschiedenis en cultuureducatie maken dit boek een compleet naslagwerk. 

Hoe kan spel bijdragen aan het versterken van organisaties en het stimuleren van verandering? Je leest het in Veranderen als samenspel! 

Dit boek biedt een positieve kijk op het veranderen en vernieuwen van organisaties. Het is bedoeld voor mensen die willen samenwerken aan verandering om hun organisatie te versterken voor de toekomst. Veranderen als samenspel biedt een spelmodel aan voor verandering. Het model maakt inzichtelijk met welke dynamiek deelnemers binnen organisaties te maken krijgen. Verder biedt het houvast en inspiratie voor diepgaande persoonlijke verandering en ontwikkeling onder de deelnemers. “Spelen is een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan nemen”, aldus de auteur van dit boek. 

 

Video's over Spelen

Artikelen over Spelen