Skip to Main Content

Inspiratiegids HAN Centre for Creativity: Scheppingskracht

Boeken over Scheppingskracht

Dit boek zal de manier waarop je denkt over hoe evenementen de wereld waarin je leeft veranderen. 

Enkele van meest levens veranderende connecties worden gemaakt op evenementen. Maar wat nou als je geen evenementen kan ontwerpen en vormgeven? In dit boek leer je hoe het startpunt van elk evenement geïdentificeerd kan worden. Ook worden er stappen uiteengezet over hoe elk evenementen tot leven gebracht kan worden. Het boek legt de basis voor het creëren en begrijpen van de mechanismes die gaande zijn bij het design van evenementen. Het biedt een pragmatische aanpak voor het ontwerpen en creëren van evenementen die ertoe doen.

 

De rol van de design/ontwerpprofessionals krijgen steeds meer een strategisch karakter binnen de praktijksetting. In dit boek leer je hoe je deze strategische manier van werken eigen kan maken.

De rol van design/ontwerpprofessionals verschuift steeds meer tot een strategische rol, met name binnen innovatieve settingen. De ontwerpprofessionals zijn niet langer alleen uitvoerders van nieuwe producten en/of services, maar zijn in toenemende mate betrokken bij het opstellen van bijbehorende instructies en bij de strategische beslissingen die leiden tot deze instructies. Om deze nieuwe rol effectief te kunnen vervullen, moeten ontwerpprofessionals een reeks strategische toepassingen beheersen. Denk hierbij aan het eigen maken van routinematige manieren van werken. In dit boek komen acht strategische ontwerpbeoefeningen voor, die ontwerpprofessionals kunnen toepassen die willen groeien (of al zijn uitgegroeid) tot een meer strategische rol in innovatie. De praktijken worden uitgelegd aan de hand van tools, methoden en voorbeelden van de inzet van de tools in praktijksettingen waar bedrijven ze effectief hebben gebruikt. 

 

Dit boek is geschikt voor studenten die tijdens hun studie of in hun toekomstige werk direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling van (industriële) producten. 

Ontwerpers creëren en ontwikkelen nieuwe of verbeterde producten. Ontwerpen is gebaseerd op trial and error processen. In de loop van het ontwerpproces zal de ontwerper oplossingen bedenken zonder de garantie dat deze zullen werken. Door de oplossing te testen, experimenteren ontwerpers: trial. Soms werkt het idee niet: error. Wanneer het idee levensvatbaar lijkt, is de ontwerper een stap dichter bij het doel.Dit boek geeft inzicht in het ontwerpproces en biedt de lezer een handleiding voor productontwerp met een minimum aan fouten.

 

Inspirerende technieken voor het verbeteren van vormgevende vaardigheden van professionele ontwerpers en ontwerpstudenten. Leer nu hoe je tot creatieve oplossingen kan komen bij de vormgeving van je product.  

Dit boek helpt professionele ontwerpers en ontwerpstudenten om hun vormgevende vaardigheden te verbeteren. Middels drie categorieën komen een groot aantal inspirerende technieken aan de orde: rationeel, intuïtief en contemplatief. De categorieën bieden ontwerpers een keuze aan benaderingen om hun inspiratie te stimuleren en tot creatieve oplossingen te komen voor de vorm van een product.

 

Heb jij een passie voor innovatie en affiniteit met design/ontwerpen? Dan is dit boek iets voor jou! 

Dit boek is bedoeld voor professionals en studenten met een passie voor innovatie. Het boek presenteert een nieuwe ontwerpbenadering van innovatie, voor iedereen die nieuwe producten diensten, concepten of interventies creëert. Het boek is geschreven door innovators, voor innovators. Dertig innovators delen hun gedachten en ervaringen over hoe zij design thinking toepassen in hun dagelijkse praktijk. Er bestaan meerdere perspectieven over design thinking ten opzichte van innovatie: waarde-gedreven innovatie, ervaring-gedreven innovatie, doelgerichte innovatie en visie-gedreven innovatie. Deze perspectieven beschrijven de rol, verantwoordelijkheid en visie van de betrokken innovator. De perspectieven komen aan bod middels tips, aanwijzingen en oefeningen.

 

Leer over de avontuurlijke geest van ontwerpers en hoe zij de wereld te bekijken middels inspirerende inzichten.  

Dit boek biedt 75 inspirerende, informatieve en soms hilarische inzichten in de wereld om ons heen, vanuit de avontuurlijke geest van ontwerpers. Alles is een keer bedacht en ontworpen en dit gaat vaak verder dan alleen de buitenkant van een ontwerp. Lees waarom de Beatles niet alleen als muzikanten briljant waren en hoe een citroentaart je wereldberoemd kan maken. 

 

Je leert hoe je middels roadmapping creatieve antwoorden kan vinden voor toekomstige strategische uitdagingen.  

Design Roadmapping is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in design, strategie en innovatie en vooral de prachtige combinaties daarvan. In deze handleiding leer je hoe je een stappenplan maakt voor een ontwerpproces. Door het ontwerpen van roadmapping bedenk je creatieve antwoorden op toekomstige strategische uitdagingen. Geleid door toekomstverkenningstechnieken ontdek je nieuwe trends, speur je naar nieuwe technologieën en breng je de waarden en ideeën in kaart op een roadmap. Je leert over oorsprong, ontwerptheorieën en wetenschappelijke resultaten. Verder delen strategische ontwerpers, innovatiemanagers en professoren hun roadmap-ervaringen, visies en prestaties. Hieronder zo ook programmamanagers van internationale bedrijven zoals Canon, Ferrari en Philips.

 

De imagineering-ontwerpmethode is een vernieuwende manier om organisatieverandering in gang te zetten. Er wordt gewerkt met de verandering van de mindset van betrokkenen: ‘transformatie door inspiratie’.

Verandering in gang zetten, een centraal onderwerp in deze tijd. Niet alleen hebben veel van onze organisaties verandering nodig, hele industrieën en systemen moeten worden getransformeerd om te overleven in een snel veranderende en verbonden samenleving. In dit boek wordt de Imagineering-ontwerpmethode gepresenteerd en geëvalueerd op zijn effectiviteit bij het realiseren van organisatieverandering. Binnen deze methode wordt organisatieverandering gezien als een opkomend proces van zelforganisatie. In plaats van de focus te leggen op gedragsverandering, zoals conventionele verandermethoden dat doen, richt deze methode zich op het bereiken van een mind-shift. Er wordt naar gestreefd om ‘transformatie door inspiratie’ te creëren. Er wordt op vier vakgebieden gereflecteerd op de effectiviteit van de Imagineering-ontwerpmethode: transformatief organiseren, strategisch denken, design thinking en management(educatie).

 

Video's over Scheppingskracht

Artikelen over Scheppingskracht