Skip to Main Content

Inspiratiegids HAN Centre for Creativity: Vormgeven

Boeken over Vormgeven

Leren tekenen als middel om tot zelfontplooiing en reflectie te komen, dit boek kan je daarbij helpen.

In dit boek leer je niet alleen de technische vaardigheden die nodig zijn om te tekenen, maar je leert ook manieren om je persoonlijke ontwikkeling op het gebied van creativiteit te ontplooien. Heather Williams, de schrijfster van dit boek, neemt je stapsgewijs mee in haar ervaring rondom creativiteit. Het boek begint met een persoonlijk verhaal over hoe ze in haar jeugd niet werd aangemoedigd om creatief te zijn en in haar volwassen leven pas leerde hoe ze haar creatieve impulsen kon terugwinnen. Het boek is verdeeld in drie onderdelen: Potloden en Perceptie (observeren en tekenen wat er in de fysieke wereld wordt gezien); Kleurpotloden en bewustzijn (het interieurlandschap tekenen); en Inkt en Intuïtie (puttend uit iemands intuïtieve wijsheid). 

 

Dit boek zal de manier waarop je denkt over hoe evenementen de wereld waarin je leeft veranderen. 

Enkele van meest levens veranderende connecties worden gemaakt op evenementen. Maar wat nou als je geen evenementen kan ontwerpen en vormgeven? In dit boek leer je hoe het startpunt van elk evenement geïdentificeerd kan worden. Ook worden er stappen uiteengezet over hoe elk evenementen tot leven gebracht kan worden. Het boek legt de basis voor het creëren en begrijpen van de mechanismes die gaande zijn bij het design van evenementen. Het biedt een pragmatische aanpak voor het ontwerpen en creëren van evenementen die ertoe doen.

 

De rol van de design/ontwerpprofessionals krijgen steeds meer een strategisch karakter binnen de praktijksetting. In dit boek leer je hoe je deze strategische manier van werken eigen kan maken.  

De rol van design/ontwerpprofessionals verschuift steeds meer tot een strategische rol, met name binnen innovatieve settingen. De ontwerpprofessionals zijn niet langer alleen uitvoerders van nieuwe producten en/of services, maar zijn in toenemende mate betrokken bij het opstellen van bijbehorende instructies en bij de strategische beslissingen die leiden tot deze instructies. Om deze nieuwe rol effectief te kunnen vervullen, moeten ontwerpprofessionals een reeks strategische toepassingen beheersen. Denk hierbij aan het eigen maken van routinematige manieren van werken. In dit boek komen acht strategische ontwerpbeoefeningen voor, die ontwerpprofessionals kunnen toepassen die willen groeien (of al zijn uitgegroeid) tot een meer strategische rol in innovatie. De praktijken worden uitgelegd aan de hand van tools, methoden en voorbeelden van de inzet van de tools in praktijksettingen waar bedrijven ze effectief hebben gebruikt.  

 

Hoe kan er in de huidige samenleving rekening worden gehouden met culturele contexten bij het ontwerpproces?   

Veel ontwerpen die in de huidige samenleving ontwikkeld worden, zullen in aanraking komen met een publiek van veel verschillende culturen en talen. Zijn ontwerpers zich bewust van de betekenis en impact van hun werk? Een symbool kan in de ene cultuur acceptabel zijn, maar ergens anders kan dit aanstootgevend of zelfs schadelijk kan zijn. Wanneer ontwerpers zich bewust worden van wereldwijde culturele contexten, kan stereotypering vermeden worden. Misschien kan het wederzijds begrip tussen mensen zelfs helpen verbeteren. In dit boek kom je een verzameling van visuele voorbeelden van over de hele wereld tegen. Met ideeën vanuit antropologie en sociologie wordt de lezer bewust van leerzame inzichten in de visuele communicatie van nu. Dit boek is een praktische gids voor ontwerp- en communicatieprofessionals en studenten om effectievere en verantwoorde visuele communicatie te creëren.

 

Dit boek is geschikt voor studenten die tijdens hun studie of in hun toekomstige werk direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling van (industriële) producten. 

Ontwerpers creëren en ontwikkelen nieuwe of verbeterde producten. Ontwerpen is gebaseerd op trial and error processen. In de loop van het ontwerpproces zal de ontwerper oplossingen bedenken zonder de garantie dat deze zullen werken. Door de oplossing te testen, experimenteren ontwerpers: trial. Soms werkt het idee niet: error. Wanneer het idee levensvatbaar lijkt, is de ontwerper een stap dichter bij het doel.Dit boek geeft inzicht in het ontwerpproces en biedt de lezer een handleiding voor productontwerp met een minimum aan fouten. 

 

Inspirerende technieken voor het verbeteren van vormgevende vaardigheden van professionele ontwerpers en ontwerpstudenten. Leer nu hoe je tot creatieve oplossingen kan komen bij de vormgeving van je product.  

Dit boek helpt professionele ontwerpers en ontwerpstudenten om hun vormgevende vaardigheden te verbeteren. Middels drie categorieën komen een groot aantal inspirerende technieken aan de orde: rationeel, intuïtief en contemplatief. De categorieën bieden ontwerpers een keuze aan benaderingen om hun inspiratie te stimuleren en tot creatieve oplossingen te komen voor de vorm van een product.

 

Heb jij een passie voor innovatie en affiniteit met design/ontwerpen? Dan is dit boek iets voor jou!

Dit boek is bedoeld voor professionals en studenten met een passie voor innovatie. Het boek presenteert een nieuwe ontwerpbenadering van innovatie, voor iedereen die nieuwe producten diensten, concepten of interventies creëert. Het boek is geschreven door innovators, voor innovators. Dertig innovators delen hun gedachten en ervaringen over hoe zij design thinking toepassen in hun dagelijkse praktijk. Er bestaan meerdere perspectieven over design thinking ten opzichte van innovatie: waarde-gedreven innovatie, ervaring-gedreven innovatie, doelgerichte innovatie en visie-gedreven innovatie. Deze perspectieven beschrijven de rol, verantwoordelijkheid en visie van de betrokken innovator. De perspectieven komen aan bod middels tips, aanwijzingen en oefeningen. 

 

Leer over de avontuurlijke geest van ontwerpers en hoe zij de wereld te bekijken middels inspirerende inzichten.  

Dit boek biedt 75 inspirerende, informatieve en soms hilarische inzichten in de wereld om ons heen, vanuit de avontuurlijke geest van ontwerpers. Alles is een keer bedacht en ontworpen en dit gaat vaak verder dan alleen de buitenkant van een ontwerp. Lees waarom de Beatles niet alleen als muzikanten briljant waren en hoe een citroentaart je wereldberoemd kan maken. 

 

Je leert hoe je middels roadmapping creatieve antwoorden kan vinden voor toekomstige strategische uitdagingen.  

Design Roadmapping is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in design, strategie en innovatie en vooral de prachtige combinaties daarvan. In deze handleiding leer je hoe je een stappenplan maakt voor een ontwerpproces. Door het ontwerpen van roadmapping bedenk je creatieve antwoorden op toekomstige strategische uitdagingen. Geleid door toekomstverkenningstechnieken ontdek je nieuwe trends, speur je naar nieuwe technologieën en breng je de waarden en ideeën in kaart op een roadmap. Je leert over oorsprong, ontwerptheorieën en wetenschappelijke resultaten. Verder delen strategische ontwerpers, innovatiemanagers en professoren hun roadmap-ervaringen, visies en prestaties. Hieronder zo ook programmamanagers van internationale bedrijven zoals Canon, Ferrari en Philips. 

 

Gamen is niet alleen voor jongeren. Gamen en game-design bieden allerlei mogelijkheden voor de tijd van nu. Leer hoe organisaties als Google, ziekenhuizen en het leger game-design inzetten om aandacht en betrokkenheid van gebruikers te bevorderen. 

Games blijken veel meer te zijn dan een bezigheid voor kinderen en jongeren. Ze zijn een integraal onderdeel van het dagelijks leven geworden. Opvoeders proberen leren leuker te maken door games te integreren in het onderwijs, tegelijkertijd doen managers hetzelfde op de werkvloer om hun team te motiveren. Artsen wetenschappers en ondernemers zetten games en spelelementen in om grote wereldproblemen op te lossen. Het zijn echter niet de games zelf die het leven beteren, maar eerder het slimme gamedesign en het effect ervan op onze hersenen, waardoor we ondergedompeld raken in een taak die we leuk vinden. Gebruikmakend van de nieuwste hersenwetenschap over aandacht en betrokkenheid, laat dit boek zien hoe organisaties als Google, Microsoft, ziekenhuizen en het leger game-design op gedurfde nieuwe manieren hebben gebruikt. 

 

Video's over Vormgeven

Artikelen over Vormgeven