Skip to Main Content

Inspiratiegids HAN Centre for Creativity: Arrangeren

Boeken over Arrangeren

Dit boek zal de manier waarop je denkt over hoe evenementen de wereld waarin je leeft veranderen.

Enkele van meest levens veranderende connecties worden gemaakt op evenementen. Maar wat nou als je geen evenementen kan ontwerpen en vormgeven? In dit boek leer je hoe het startpunt van elk evenement geïdentificeerd kan worden. Ook worden er stappen uiteengezet over hoe elk evenementen tot leven gebracht kan worden. Het boek legt de basis voor het creëren en begrijpen van de mechanismes die gaande zijn bij het design van evenementen. Het biedt een pragmatische aanpak voor het ontwerpen en creëren van evenementen die ertoe doen.  

 

De rol van de design/ontwerpprofessionals krijgen steeds meer een strategisch karakter binnen de praktijksetting. In dit boek leer je hoe je deze strategische manier van werken eigen kan maken.

De rol van design/ontwerpprofessionals verschuift steeds meer tot een strategische rol, met name binnen innovatieve settingen. De ontwerpprofessionals zijn niet langer alleen uitvoerders van nieuwe producten en/of services, maar zijn in toenemende mate betrokken bij het opstellen van bijbehorende instructies en bij de strategische beslissingen die leiden tot deze instructies. Om deze nieuwe rol effectief te kunnen vervullen, moeten ontwerpprofessionals een reeks strategische toepassingen beheersen. Denk hierbij aan het eigen maken van routinematige manieren van werken. In dit boek komen acht strategische ontwerpbeoefeningen voor, die ontwerpprofessionals kunnen toepassen die willen groeien (of al zijn uitgegroeid) tot een meer strategische rol in innovatie. De praktijken worden uitgelegd aan de hand van tools, methoden en voorbeelden van de inzet van de tools in praktijksettingen waar bedrijven ze effectief hebben gebruikt.  

 

Gamen is niet alleen voor jongeren. Gamen en game-design bieden allerlei mogelijkheden voor de tijd van nu. Leer hoe organisaties als Google, ziekenhuizen en het leger game-design inzetten om aandacht en betrokkenheid van gebruikers te bevorderen. 

Games blijken veel meer te zijn dan een bezigheid voor kinderen en jongeren. Ze zijn een integraal onderdeel van het dagelijks leven geworden. Opvoeders proberen leren leuker te maken door games te integreren in het onderwijs, tegelijkertijd doen managers hetzelfde op de werkvloer om hun team te motiveren. Artsen wetenschappers en ondernemers zetten games en spelelementen in om grote wereldproblemen op te lossen. Het zijn echter niet de games zelf die het leven beteren, maar eerder het slimme gamedesign en het effect ervan op onze hersenen, waardoor we ondergedompeld raken in een taak die we leuk vinden. Gebruikmakend van de nieuwste hersenwetenschap over aandacht en betrokkenheid, laat dit boek zien hoe organisaties als Google, Microsoft, ziekenhuizen en het leger game-design op gedurfde nieuwe manieren hebben gebruikt.  

 

Veranderingsprocessen begeleiden binnen een organisatie kan een hele klus zijn. Gelukkig blijken games en spelsimulaties geweldige interventies te zijn bij de stimulatie van verandering en leren. 

Games en spelsimulaties blijke motiverende en effectieve interventies bij het veranderen en leren binnen organisaties. Gaming is niet meer weg te denken uit de wereld van opleidingen, adviespraktijk en gedragswetenschap. In dit boek komen verklarende modellen, concepten en theorieën uit de literatuur aan bod over organiseren, veranderen, interveniëren en leren. Er wordt beschreven hoe games professioneel gemaakt en begeleid kunnen worden. Verder is er aandacht voor de veranderpraktijk van gaming in dertien gevalsbeschrijvingen. Het boek kan gebruikt worden door iedereen die betrokken is bij het inrichten en begeleiden van veranderingsprocessen in organisaties. 

 

Video's over Arrangeren

Artikelen over Arrangeren