Skip to Main Content

Inspiratiegids HAN Centre for Creativity: Creatieve werkvormen

Boeken over Creatieve werkvormen

Dit boek is een must-have voor iedereen die geïnteresseerd is in het toepassen van design thinking methodes voor het creëren van innovatie.  

In dit boek komen 60 methoden aan bod die worden gebruikt in bij het ontwerpen van nieuwe producten of diensten binnen ontwerpinnovatieprojecten. Dit boek richt zich op de behoefte van iedereen die geïnteresseerd is in het academisch of operationeel inzetten van design thinking binnen hun organisatie. Nu design thinking een steeds meer gewaardeerde vaardigheid wordt binnen veel sectoren, is er een toenemende vraag naar op ontwerp gebaseerde vaardigheden op de werkplek. Het boek biedt een toegankelijk overzicht van het design thinking-proces, samen met een breed scala aan methoden die op veel verschillende gebieden en contexten kunnen worden toegepast, denk aan: product- en serviceontwerp; interactieontwerp en gebruikerservaring-ontwerp. De gebruikte methoden worden gepresenteerd door middel van een evidence-based beschrijving samen met eenvoudige oefeningen die een praktische en interactieve leerervaring mogelijk maken. Het boek is een leermiddel dat het begrip over design als methode voor innovatie kan vergroten.

 

Wil jij als leerkracht (of leerling) meer weten over hoe je de creatieve ontwikkeling van kinderen kunt stimuleren? Lees dan verder over het nut van spelend leren en de inzet van dramatechnieken.  

Spelend leren en ontdekken is een inspirerend handboek voor iedereen die affiniteit heeft met leren en exploreren. Vooral betrokkenen binnen het basisonderwijs kunnen het interessant vinden. Spelend leren en ontdekken biedt leerkrachten (in opleiding) actuele vaardigheden voor het inzetten van drama als activiteit, middel én doel. Je leert met theoretische en praktische inzichten een appél te doen op de natuurlijke aanleg voor creatieve ontwikkeling van ieder kind. In het eerste deel worden algemene methodische en didactische theorie behandeld. In het tweede deel wordt ingegaan op de lespraktijk, middels direct toepasbare tools. Onderwerpen als 21e-eeuwse vaardigheden, culturele competenties, de ontwikkelingspsychologie van kinderen en de samenwerking met leergebieden als taal, geschiedenis en cultuureducatie maken dit boek een compleet naslagwerk. 

 

Hoe kan spel bijdragen aan het versterken van organisaties en het stimuleren van verandering? Je leest het in Veranderen als samenspel! 

Dit boek biedt een positieve kijk op het veranderen en vernieuwen van organisaties. Het is bedoeld voor mensen die willen samenwerken aan verandering om hun organisatie te versterken voor de toekomst. Veranderen als samenspel biedt een spelmodel aan voor verandering. Het model maakt inzichtelijk met welke dynamiek deelnemers binnen organisaties te maken krijgen. Verder biedt het houvast en inspiratie voor diepgaande persoonlijke verandering en ontwikkeling onder de deelnemers. “Spelen is een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan nemen”, aldus de auteur van dit boek. 

 

Video's over Creatieve werkvormen

Artikelen over Creatieve werkvormen