Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Inspiratiegids HAN Centre for Creativity: Creativiteit

Defining Creativity

Creativiteit, wat is dat eigenlijk en wat verstaan we er onder? Het is in ieder geval een begrip dat binnen het Centre for Creativity voortdurend onderwerp van dialoog is. In die dialoog staan we altijd open voor nieuwe benaderingen, gedachtenrichtingen en nuanceringen.

Om een goede basis te geven aan die dialoog hebben we 3 benaderingen uitgewerkt.

In de eerste benadering: “Dit is geen definitie van creativiteit” geven we aan dat het moeilijk is een sluitende definitie te geven. Er zijn echter wel kenmerken die te onderscheiden zijn. Je vindt deze benadering hieronder. Daarnaast delen we hier boeken, video's, artikelen an ander waardevol materiaal rondom creativiteit.

In de tweede benadering: “Het speelveld van creativiteit” wordt in twee concept maps weergeven waar creativiteit over gaat in een samenhangend geheel van begrippen. Je vindt deze speelvelden verderop in het menu

In de derde benadering: “Pijlers van creativiteit” wordt creativiteit vanuit een aantal verschillende perspectieven in beeld gebracht. Je vindt de pijler verderop in het menu.

 

Dit is geen definitie van Creativiteit

Een werk- en discussiedocument

Het is wel en niet moeilijk om een definitie van creativiteit te geven. Probeer het zelf maar eens. We lijken allemaal te weten waar we het over hebben, maar creativiteit laat zich net zoals kunst en muziek lastig in woorden vatten. Toch hebben veel wetenschappers, kunstenaars, filosofen en andere goed geïnformeerde deskundigen zich er al aan gewaagd. Het interessante daarbij is dat geen van die definities voor 100% overeenkomt met een van de andere.

In de bronnen die hieronder staan wordt creativiteit op verschillende manieren gedefinieerd, en daaraan kun je zien dat auteurs verschillende uitgangspunten hebben. Zo wordt creativiteit uitgedrukt als een vermogen, een daad, een idee, een product, een combinatie, een interactie enzovoort. Er worden relaties gelegd met het artistieke, de wereld van de kunst, met het oplossen van problemen en met het zien of vinden van iets nieuws.

Opvallend is ook dat meerdere boeken over creativiteit de definiëring van het begrip weglaten. Het is dus blijkbaar een ingewikkeld begrip, die creativiteit.

Binnen de School of Creativity vinden we deze onduidelijkheid een zegen. We vinden het belangrijker constant met elkaar in dialoog te zijn over creativiteit, dan vast te leggen wat het volgens ons is. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat alle definities over creativiteit waar zijn….

We noemen wel een aantal belangrijke elementen die voor ons van belang zijn, en die natuurlijk ook steeds onderdeel van onze dialoog zijn.

  1. Creativiteit gaat over denken en over doen, meer in samenhang met elkaar dan los van elkaar.
  2. Creativiteit begint met waarnemen: met horen, zien, voelen, proeven en ruiken.
  3. Creativiteit heeft een duidelijke band met het begrip “anders”. En “anders” veronderstelt dat er weet is van het gangbare of normale.
  4. Creativiteit heeft een basis in een speelse houding, een speelse benadering van de wereld om ons heen.
  5. De wereld van de kunst is een belangrijke inspiratiebron voor creativiteit.

HAN Centre for Creativity, mei 2020

 

 

 

Aangepast door Pieter van Leeuwen op 10 mei 2022

Basisboeken Creativiteit