Skip to Main Content

Inspiratiegids HAN Centre for Creativity: Creativiteit

Defining Creativity

Creativiteit, wat is dat eigenlijk en wat verstaan we er onder? Het is in ieder geval een begrip dat binnen het Centre for Creativity voortdurend onderwerp van dialoog is. In die dialoog staan we altijd open voor nieuwe benaderingen, gedachtenrichtingen en nuanceringen.

Om een goede basis te geven aan die dialoog hebben we 3 benaderingen uitgewerkt.

In de eerste benadering: “Dit is geen definitie van creativiteit” geven we aan dat het moeilijk is een sluitende definitie te geven. Er zijn echter wel kenmerken die te onderscheiden zijn. Je vindt deze benadering hieronder. Daarnaast delen we hier boeken, video's, artikelen an ander waardevol materiaal rondom creativiteit.

In de tweede benadering: “Het speelveld van creativiteit” wordt in twee concept maps weergeven waar creativiteit over gaat in een samenhangend geheel van begrippen. Je vindt deze speelvelden verderop in het menu

In de derde benadering: “Pijlers van creativiteit” wordt creativiteit vanuit een aantal verschillende perspectieven in beeld gebracht. Je vindt de pijler verderop in het menu.

 

Dit is geen definitie van Creativiteit

Een werk- en discussiedocument

Het is wel en niet moeilijk om een definitie van creativiteit te geven. Probeer het zelf maar eens. We lijken allemaal te weten waar we het over hebben, maar creativiteit laat zich net zoals kunst en muziek lastig in woorden vatten. Toch hebben veel wetenschappers, kunstenaars, filosofen en andere goed geïnformeerde deskundigen zich er al aan gewaagd. Het interessante daarbij is dat geen van die definities voor 100% overeenkomt met een van de andere.

In de bronnen die hieronder staan wordt creativiteit op verschillende manieren gedefinieerd, en daaraan kun je zien dat auteurs verschillende uitgangspunten hebben. Zo wordt creativiteit uitgedrukt als een vermogen, een daad, een idee, een product, een combinatie, een interactie enzovoort. Er worden relaties gelegd met het artistieke, de wereld van de kunst, met het oplossen van problemen en met het zien of vinden van iets nieuws.

Opvallend is ook dat meerdere boeken over creativiteit de definiëring van het begrip weglaten. Het is dus blijkbaar een ingewikkeld begrip, die creativiteit.

Binnen de School of Creativity vinden we deze onduidelijkheid een zegen. We vinden het belangrijker constant met elkaar in dialoog te zijn over creativiteit, dan vast te leggen wat het volgens ons is. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat alle definities over creativiteit waar zijn….

We noemen wel een aantal belangrijke elementen die voor ons van belang zijn, en die natuurlijk ook steeds onderdeel van onze dialoog zijn.

  1. Creativiteit gaat over denken en over doen, meer in samenhang met elkaar dan los van elkaar.
  2. Creativiteit begint met waarnemen: met horen, zien, voelen, proeven en ruiken.
  3. Creativiteit heeft een duidelijke band met het begrip “anders”. En “anders” veronderstelt dat er weet is van het gangbare of normale.
  4. Creativiteit heeft een basis in een speelse houding, een speelse benadering van de wereld om ons heen.
  5. De wereld van de kunst is een belangrijke inspiratiebron voor creativiteit.

HAN Centre for Creativity, mei 2020

 

Boeken over Creativiteit Video's over Creativiteit Artikelen over Creativiteit

 

Aangepast door Pieter van Leeuwen op 10 mei 2022

Boeken over Creativiteit

Dit boek is een toegankelijke inleiding tot het nieuwste wetenschappelijke onderzoek naar creativiteit. Het vat een breed scala aan onderzoek in de psychologie en aanverwante wetenschappelijke gebieden samen en integreert dit.

In de afgelopen 40 jaar hebben psychologen, antropologen en sociologen meer aandacht besteed aan creativiteit; we weten nu meer over creativiteit dan ooit tevoren in de geschiedenis. Explaining Creativity houdt niet alleen rekening met kunst als schilderen en schrijven, maar ook met wetenschap, toneelvoorstellingen, bedrijfsinnovatie en creativiteit in het dagelijks leven. Sawyer's benadering is interdisciplinair. Naast het onderzoeken van psychologische studies over creativiteit, put hij uit het onderzoek van antropologen naar creativiteit in niet-westerse culturen, het onderzoek van sociologen naar situaties, contexten en netwerken van creatieve activiteit, en studies van cognitieve neurowetenschappers naar de hersenen. Hij gaat verder dan het individu en houdt rekening met de sociale en culturele context van creativiteit, inclusief de rol van samenwerking in het creatieve proces. 

 

Uiteenlopende perspectieven over onderzoek naar creativiteit, uit verassende wetenschappelijke hoeken.

In dit handboek wordt een overzicht gegeven van innovatieve benaderingen en nieuwe perspectieven op onderzoek over creativiteit. In de hoofdstukken komen diverse wetenschappelijke perspectieven over creativiteit aan bod vanuit een breed scala aan disciplines, waaronder: geschiedenis, sociologie, psychologie, filosofie, culturele studies, onderwijs en economie. Dit boek kan dan ook nuttig zijn voor mensen uit veel verschillende sectoren, zoals: studenten, sociaal werkers en mensen binnen creatieve industrieën. Denk echter ook aan beleidsmakers, managers en ondernemers. Ook zij zullen interessante inzichten opdoen in dit boek.

 

Altijd al alles willen weten over creativiteit? Dit is je kans in deze encyclopedie lees je van de definitie van creativiteit tot aan de relatie tussen creativiteit en geestelijke gezondheid.

Het vaststellen van een definitie van creativiteit is een vak apart, maar dat is nou juist precies wat er in deze encyclopedie aan bod komt! De twee volumes van de Encyclopedie omvatten de definitie van creativiteit, de ontwikkeling en expressie van creativiteit gedurende de levensloop, de omgevingsomstandigheden die creativiteit aanmoedigen of ontmoedigen, creativiteit binnen specifieke disciplines (muziek, dans, film, enz.). Ook beslaat het de relatie tussen creativiteit en geestelijke gezondheid, intelligentie, leerstijlen en het proces van creatief zijn. Ook komt de toepassing van creativiteit in zakelijke omgevingen aan bod.  

 

Creativiteit wordt steeds belangrijker op de arbeidsmarkt, maar hoe word je nou creatief? Dit boek helpt je bij het ontwikkelen van de basisvaardigheden.

Er wordt regelmatig door wetenschappers gezegd dat de helft van het werk dat we nu doen overgenomen zal worden door robots. Ook wordt gezegd dat creativiteit de belangrijkste vaardigheid is voor relevantie binnen de arbeidsmarkt in de eenentwintigste eeuw. Zelfs als de wetenschap het bij het verkeerde eind heeft, is het nog steeds er leuk en goed om jezelf creatief te ontwikkelen.  
In dit boek leer je wat creativiteit is en waarom we minder creatief zijn dan we zouden willen zijn. Je zult gaan oefenen met basisvaardigheden om creatief te worden en je leert hoe een creatief proces kan worden ontworpen en uitgevoerd. Van het formuleren van een goede startvraag tot divergent denken, het zit er allemaal in. Het boek geeft instructies voor het succesvol prototypen en verkopen van ideeën, oplossingen en concepten. Zo helpt dit boek je om nog lang en gelukkig te werken en de robots te verslaan.  

 

Video's over Creativiteit

Artikelen over Creativiteit