Skip to Main Content

Armoede: lezen - luisteren - kijken: Welkom

Lezen over het thema armoede

Waarom deze literatuurgids?
Aandacht voor het thema armoede bevindt zich op veel niveaus, waaronder onderwijs en onderzoek. Hogescholen met sociale opleidingen integreren het thema in hun onderwijseenheden, lectoraten nemen het op binnen hun onderzoeksprogramma's en er worden samenwerkingsverbanden met het werkveld gezocht en gevonden. En al die aandacht gaat gepaard met schrijven en publiceren: op wetenschappelijk niveau, op ervaringsniveau, op websites, in de (dagblad)pers, in vaktijdschriften en boeken. En daar lag nog een behoefte, namelijk
het verzamelen en voor het voetlicht brengen van literatuur over armoede. 

Hoe zit deze literatuurgids in elkaar?
(Meer) lezen over armoede en daarmee je kennis verdiepen, dat is het hoofdthema van deze gids. Onder de tab 'Lezen' vind je een zevental deelonderwerpen (plaats daarvoor je cursor op het kleine driehoekje) te weten:

  • Visies op armoede
  • Signaleren en bespreken
  • Ervaringskennis benutten
  • Uitgaan van mogelijkheden en talenten
  • Onderling ondersteunen
  • Lokaal samenwerken
  • De Verhalenkamer

Ook zijn er indringende documentaires verschenen, die je kunt terugkijken bij de tab 'Kijken' en kun je diverse podcasts over armoede beluisteren bij de tab 'Luisteren'. Omdat er ook veel te lezen is op de websites van organisaties worden ook zij in de schijnwerper gezet, specifiek daar waar zij armoede als onderwerp hebben. En is er aandacht voor projecten en tools.

Aanvullingen?
Graag! Heb je iets gelezen of gepubliceerd over armoede en wil je het hier onder de aandacht brengen, kijk dan verder bij de tab Contact.

Lectoraat


Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en menswaardigheid zijn de centrale waarden van sociale kwaliteit. Het HAN Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit is gericht op sociale kwaliteit als middel om achterstellingen te doorbreken.

Klik op de afbeelding en lees verder.

Werkplaats

Hoe zorg je dat mensen in een kwetsbare positie kunnen meedoen in de samenleving? In de Werkplaats Sociaal Domein werken verschillende organisaties en mensen met elkaar samen aan diverse thema’s om dit te bevorderen. 

Klik op de afbeelding en lees verder.

Leeratelier armoede

In het leeratelier armoede werken partners van de Werkplaats Sociaal Domein samen met ervaringsdeskundigen in verschillende projecten aan een perspectief voor mensen in armoede. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de Zorgalliantie.