Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Armoede: lezen - luisteren - kijken: Uitgaan van mogelijkheden en talenten

Lees - in de boxen hieronder - verder over deze publicaties ...

Bind-Kracht

Andries Baert en Annelies Droogmans beschrijven in dit boek hoe de kloof tussen hulpverleners en mensen in armoede overbrugt kan worden door basisschakelmethodiek.

Bind-Kracht door Basisschakelmethodiek: Een opstap in armoedebestrijding (Lannoo, 2020)

 

Kristel Driessen en Tine Van Regenmortel houden zich in dit boek bezig met de vraag welke concrete technieken werken om mensen in armoede te helpen.

 

Wat te doen als je als hulpverlener onmacht ervaart wanneer je werkt met mensen in armoede? Kristel Driessens en Tine Van Regenmortel bieden met dit boek instrumenten om de kwaliteit van deze hulpverlening te vergroten.

De praktijk

Godfried Engbersen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam schreef deze publicatie over de armoede van sociaal kapitaal.

 

Het NRC publiceerde in 2015 dit artikel: Als de burger het zelf moet doen, blijven arme buurten achter.

 

Schaarste beïnvloedt ons gedrag. Twee economen uit de V.S., Mullainathan & Shafir leggen uit hoe verstrekkend de gevolgen van schaarste zijn. 

 

Mirjam Pool gaat in gesprek met gezinnen die het niet redden en confronteert de lezer met de dagelijkse praktijk van leven in armoede.
Alle dagen schuld: Praktijkverhalen over armoede. Uitgeverij Atlas Contact

 

Het woord 'precariat' is een samenvoeging van de begrippen precair en proletariaat. Guy Standing schrijft over de onzekerheid op sociaal, economisch, cultureel en politiek vlak van een groeiende groep in onze maatschappij. 

 

Het boek “Verlossing van schuld en boete” behandelt in 12 hoofdstukken van verschillende auteurs de problematiek van schulden en terugbetalen. De redactie is in handen van Stijn Verhagen, Lilian Linders en Marcel Ham.

 

Positieve gezondheid is ons belangrijkste vermogen om tot bloei te komen, zo stelt Jan Auke Walburg. In zijn boek gaat hij in op mogelijkheden om dit vermogen te bevorderen. Klik op de titel voor meer informatie.

Positieve gezondheid: Naar een bloeiende samenleving. BSL, 2015.

 

In het rapport ‘Het betere werk’ formuleert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) drie condities voor goed werk: grip op geld, oftewel een gepast loon met zekerheden; grip op het werk, dat wel zeggen autonomie en verbondenheid op het werk; en grip op het leven, met een goede balans tussen werk en privé.

Empowerment

Dit boek van Gerard Lohuis gaat uit van persoonlijke diagnostiek waarbij autonomie en uitgaan van mogelijkheden om te veranderen – iemands kwaliteiten en krachten –, het uitgangspunt zijn. 


 

De levenskwaliteit verbeteren en de leefsituatie als uitgangspunt nemen. Schrijvers Tirions, Blok en Den Braber, laten je in dit boek kennismaken met de capabilitybenadering.


 

Het Trimbos instituut en Movisie publiceerden in 2015 en 2016 deze onderzoeken (klik op de titel voor de fulltext).


 

In dit boek van Tine Van Regenmortel staat de zelfredzaamheid en de ervaringsdeskundigheid van kwetsbare mensen centraal.

Empowerment en participatie van kwetsbare burgers: Ervaringskennis als kracht. (SWP, 2010)

 

Judith Wolf biedt in dit boek begeleiders handvaten om zich een houding eigen te maken en de competenties te verwerven die nodig zijn om krachtgericht met cliënten te werken.

Kwaliteit van leven (box in wording)

Jos Dröes en Cees Witsenburg definiëren herstelondersteunende zorg als ondersteuning van herstelprocessen vanuit de zorg. Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid van zorggebruikers zijn binnen dit proces onmisbaar.

 

Redacteur Paul Heyndrckx laat in dit boek schrijvers aan het woord over de verantwoordelijkheidsverdeling binnen de hulpverlening aan de meervoudig gekwetste mens.

De meervoudig gekwetste mens: Gedeelde en verdeelde zorg. (Lannoo, 2011)

 

De methodiek Steunend Relationeel Handelen richt zich op mensen in kwetsbare posities. Centraal in het handelen van de professionals staan vier kernhandelingen: verbinden, verstaan, verzekeren en versterken. Redactie Jean-Pierre Wilken en Dirk den Hollander.