Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Armoede: lezen - luisteren - kijken: Ervaringskennis benutten

Lezen over ervaringskennis (klik op de afbeelding of lees de items hieronder)

Didactiekboek

Van levenservaring naar deskundigheidservaring: Didactiekboek

Redactie: Marjo Boer, Simona Karbouniaris en Marina de Wit

Uitgegeven door: Gompel & Svacina

Citaat uit het boek: er is moed, engagement en inspiratie voor nodig om eigen ingrijpende levenservaringen te ontwikkelen tot ervaringsdeskundigheid. Ervaringsdeskundigheid is een vak in ontwikkeling. De afgelopen decennia is een professionaliseringsslag gaande en heeft ervaringsdeskundigheid haar intrede gedaan in de zorg, het sociaal domein en het onderwijs. Deze ontwikkeling brengt allerlei leertrajecten op gang, van autodidactische tot cursorische en post-hogere beroepsopleidingen.

Boek

Professioneel inzetten van ervaringsdeskundigheid

Geschreven door Alie Weerman

Uitgegeven door Boom

Met ‘Professioneel inzetten van ervaringsdeskundigheid’ willen de auteurs informatie, inspiratie en inzicht geven over de ontwikkeling en implementatie van ervaringsdeskundigheid op het gebied van zorg en welzijn. Zij behandelen hierbij zowel het individuele niveau als het team- en organisatieniveau.

Extra leestip

Klik op de afbeelding en lees over de kracht van ervaren.

En nog een extra leestip

Uitgeverij Acco heeft onderstaand inleefboek uitgebracht (klik op afbeelding voor meer informatie).

Oratie

Wat werkt en wie werkt?
Het bevorderen van participatie bij de aanpak van armoede en schulden


Oratie Saskia Keuzenkamp

Uitgegeven door de Vrije Universiteit Amsterdam


Deze oratie gaat over participatie en dan vooral gezien als de fundamenteel menselijke behoefte om mee te doen, nuttig te zijn, erbij te horen. Keuzenkamp richt zich in het bijzonder op mensen die in armoede leven en schulden hebben. Armoede en schulden belemmeren deelname aan de samenleving en dragen bij aan sociale uitsluiting. Keuzenkamp stelt dat er in ons welvarende land veel mensen te maken hebben met armoede en schulden en dat zij hierdoor niet in staat zijn volwaardig te participeren en een goede kwaliteit van leven te genieten. Ook wordt in deze oratie effectiviteit besproken: over hoe participatie van mensen bevorderd kan worden en hoe mensen duurzaam uit de armoede geholpen kunnen worden. Daarbij wordt met name ingaan op de rol die ervaringsdeskundigen hierin zouden kunnen vervullen.

Visietekst

De rijkdom van ervaringsdeskundigen in de armoede

Geschreven door Dieter Burssens

Uitgegeven door Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Deze bijdrage bespreekt hoe op een kwaliteitsvolle manier ervaringsdeskundigen in de armoede kunnen worden ingeschakeld binnen de werkingen van het algemeen welzijnswerk. In verschillende werkingen van het algemeen welzijnswerk worden vandaag al ervaringsdeskundigen ingezet. Meestal nog als stagiair, maar ook met een arbeidscontract en op enkele plaatsen als vrijwilliger.

Rapport

Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in onderwijsprojecten: Syntheserapport 

Geschreven door Stijn Suijs en Benny Flamant

Uitgegeven door Katholieke Universiteit Leuven & vzw De Link

KLIK OP DE TITEL voor de fulltext

Websites

Klik op de afbeelding en neem een kijkje op de website van dit expertisecentrum van ervaringsdeskundigen in generatiearmoede en sociale uitsluiting.

LibGuide Ervaringsdeskundigheid

Uitgelicht: online artikel

Artikel uit PsychoSociaal Digitaal waarin auteur Yvonne Meeuwsen schrijft over:

'De ervaringsdeskundige kent de overlevingsvaardigheden van de cliënt als geen ander. Meer dan wie ook kunnen zij herkennen wanneer iemand in oude pijn schiet en vandaaruit handelt. De professional die geen eigen ervaring heeft op dit gebied, ziet mogelijk alleen het gedrag. De neiging bestaat om, vanuit opleiding en ervaring, dit gedrag te koppelen aan een diagnose, in plaats van aan een voorliggend trauma.

KLIK OP DE AFBEELDING voor de fulltext van dit artikel.

Tijdschriftartikelen

Ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting

Artikel uit het tijdschrift Sociaal Bestek (2018)
Geschreven door Martin Stam en Jetske Jong

KLIK OP DE TITEL voor de fulltext


Ervaringsdeskundigen en armoedebestrijding: Een hard bevochten overwinning op zichzelf.

Artikel uit POW Alert (2013).
Geschreven door Stijn Suijs

KLIK OP DE TITEL voor de fulltext


Evaluaties

Werken met en voor mensen in kansarmoede: Een evaluatie van het project TAO Limburg

Geschreven door Birgit Goris, Ann Moreels en Wim Van Opstal

Uitgegeven door SSH-KHLeuven

 


Landelijke evaluatie EDASU opleidingen

Geschreven door Chris Nijboer, coördinator Simona Karbouniaris

Uitgegeven door EDASU i.s.m. HU