Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Armoede: lezen - luisteren - kijken: Organisaties en partners

Werkplaats


De Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen is verbonden aan het lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en richt zich op sociale kwaliteit in de sociale basis. Sociale Kwaliteit gaat over de mogelijkheden voor mensen om mee te doen in de samenleving op een manier die hun past en goed doet. Hoe de sociale basis kan bijdragen aan het werken aan de vier voorwaarden van sociale kwaliteit staat centraal in de Werkplaats: sociaal-economische zekerheid, sociale inclusie, sociale cohesie en sociale empowerment.

Klik op de afbeelding en lees verder ...
 

Organisaties

Kijk, klik en ontdek hieronder de dossiers over armoede van diverse organisaties:

 

Naam organisatie Link naar onderdeel armoede
 
ZonMW Programma schulden en armoede
Verwey-Jonkerinstituut Armoede en schulden
Movisie Armoede en schulden

Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Dossier armoede
Stichting Armoedefonds Hele website
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Publicaties en statistieken over armoede
Sociale Vraagstukken Categorie armoede
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Publicaties over armoede

En nog veel meer belangrijke partners ...

Uitgelicht: Verwey Jonkerinstituut - thema armoede en schulden

Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Nieuwe ontwikkelingen zoals de coronacrisis zetten het onderwerp bovenaan op de agenda. De complexiteit van de problematiek vraagt steeds meer om een integrale aanpak waarbij armoede en schulden gezien worden in relatie tot problemen op andere levensdomeinen zoals huisvesting, arbeidsmarkt en gezondheid.

Klik op de afbeelding en lees verder ...

Lectoraat

 


Dit HAN Lectoraat wil bijdragen aan kennisontwikkeling over sociale kwaliteit en de kwaliteit van leven van mensen. Hoe creëer je reële perspectieven voor mensen in kwetsbare omstandigheden? In het lectoraat zet men praktijkgericht en participatief onderzoek in om bij te dragen aan versterking en verbetering van sociale kwaliteit. Daarvoor worden de vier condities van sociale kwaliteit gebruikt als analyse- en handelingskader: sociaal economische zekerheid, sociale inclusie, sociale cohesie en sociale empowerment.

Klik op de afbeelding en lees verder ...
 

Partners

Kijk, klik en ontdek hieronder de (kennis)partners op het gebied van armoede:

 

Naam (kennis)partner Link naar de website
   
Zorgalliantie.nu! lees hier meer
Werkplaatsen Domein Sociaal meer informatie
Lectoraat Armoede Interventies HvA website AKMI
Academische werkplaats Sociaal Werk meer informatie

Signaleren, bespreekbaar maken en

doorbreken van armoede (SIBA)

website SIBA Saxion

website SIBA Hogeschool Utrecht

Platform Lectoren Sociaal Werk website
Bind-Kracht in armoede Antwerpen meer informatie

Uitgelicht: Alliantie Kinderarmoede

Opgroeien in armoede gaat vaak van generatie op generatie over. De Alliantie Kinderarmoede wil de vicieuze cirkel doorbreken en heeft deze visie: samenwerking rondom het kind als belangrijkste wapen in de strijd tegen armoede. Tussen thuis, school en leefomgeving maar ook in lokaal en landelijk beleid. Door samenwerking tussen rijksoverheid, gemeenten, scholen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven kan passende hulp geboden worden bij armoedeproblemen op specifieke thema’s of regio’s. Lees hier meer over Alliantie Kinderarmoede. En neem ook een kijkje bij de vele publicaties die op deze website open en online staan.

Uitgelicht: Divosa - thema bestaanszekerheid

Op de website van Divosa vind je het thema 'bestaanszekerheid' en kun je je verder verdiepen in armoede en sociale uitsluiting, bestaanszekerheid, coronavirus, kinderarmoede en schuldhulpverlening. 

Klik op de afbeelding en lees verder ...

Uitgelicht: Movisie - thema armoede en schulden

Bij steeds meer mensen staat de bestaanszekerheid onder druk. Zo zijn ruim een half miljoen mensen in Nederland langdurig arm (SCP, 2020) en 1 op de 5 personen heeft betalingsproblemen (Nibud, 2019). Dit kan leiden tot stress, verminderde gezondheid, opvoedproblemen, uitsluiting en soms zelfs het missen van een dak boven het hoofd. Hoe voorkom je als sociaal professional of beleidsmedewerker problemen op dit vlak? En hoe voorkomen en verminderen we de toename aan schulden en nieuwe armoede als gevolg van de coronacrisis?

Klik op de afbeelding en lees verder ...