Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

E-books: Vaktherapie

E-books Studiecentra HAN

Studieboeken Vaktherapie

De onderstaande door de studiecentra aangeboden e-books staan op de lijsten met verplichte en aanbevolen leermiddelen.
Dit betekent echter niet dat alle studieboeken als e-book worden aangeboden. Dit heeft vooral financiele redenen. Deze zijn ook de oorzaak van de beperking dat de e-books meestal maar door een beperkt aantal gebruikers tegelijkertijd kunnen worden bekeken.

E-books Vaktherapie

Beeldende therapie

Adriaansen, M., & Caris, J. (2020). Elementaire sociale vaardigheden (4e druk). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Bakker, E., & Van Buuren, H. (2019). Onderzoek in de gezondheidszorg (3e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk dit boek online

Doorewaard, H., Kil, A. J., & Van de Ven, A. (2019). Praktijkgericht kwalitatief onderzoek: Een praktische handleiding (2e druk). Boom.
Bekijk dit boek online

Groen, M. (2020). Reflecteren: De basis: Op weg naar bewust en bekwaam handelen (4e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk dit boek online

Hinz, L. D. (2020). Expressive therapies continuum: A framework for using art in therapy (2nd edition). Routledge.
Bekijk dit boek online

Hulshof, M. (2016). Leren interviewen: Interviewen als onderzoeksinstrument (7e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk dit boek online

Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie. (2018). Beeldende therapie in de ggz.
Bekijk dit document online

Prins, P. J. M., & Braet, C. (Reds.). (2014). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (2e geheel herziene druk). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Smeijsters, H. (2008). Handboek creatieve therapie (3e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk dit boek online

Schweizer, C., De Bruyn, J., Haeyen, S., Henskens, B., Visser, H., & Rutten-Saris, M. (2009). Handboek beeldende therapie: Uit de verf. Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Van der Molen, H. T., Simon, E., & Van Lankveld, J. (Reds.). (2015). Klinische psychologie: Theorieën en psychopathologie (3e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk dit boek online

Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (3e herziene editie). SURF.
Bekijk dit boek online


Dramatherapie

Bakker, E., & Van Buuren, H. (2019). Onderzoek in de gezondheidszorg (3e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk dit boek online

Groen, M. (2020). Reflecteren: De basis: Op weg naar bewust en bekwaam handelen (4e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk dit boek online

Doorewaard, H., Kil, A. J., & Van de Ven, A. (2019). Praktijkgericht kwalitatief onderzoek: Een praktische handleiding (2e druk). Boom.
Bekijk dit boek online

Hulshof, M. (2016). Leren interviewen: Interviewen als onderzoeksinstrument (7e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk dit boek online

Prins, P. J. M., & Braet, C. (Reds.). (2014). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (2e geheel herziene druk). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Van der Molen, H. T., Simon, E., & Van Lankveld, J. (Reds.). (2015). Klinische psychologie: Theorieën en psychopathologie (3e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk dit boek online

Vane, S. (2012). Werken met drama (6e druk). Boom Lemma uitgevers.
Bekijk dit boek online

Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (3e herziene editie). SURF.
Bekijk dit boek online


​Muziektherapie

Adriaansen, M., & Caris, J. (2020). Elementaire sociale vaardigheden (4e druk). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Bakker, E., & Van Buuren, H. (2019). Onderzoek in de gezondheidszorg (3e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk dit boek online

Baxter, H. T., Berghofer, J. A., MacEwan, L., Nelson, J., Peters, K., & Roberts, P. (2007). The individualized music therapy assessment profile: IMTAP. Jessica Kingsley Publishers.
Bekijk dit boek online

Behrend, D., & Jellema, M. (2015). Muzisch-agogische methodiek: Muzisch intervenïeren in het sociaal werk (6e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk dit boek online

Doorewaard, H., Kil, A. J., & Van de Ven, A. (2019). Praktijkgericht kwalitatief onderzoek: Een praktische handleiding (2e druk). Boom.
Bekijk dit boek online

Federatie Vaktherapeutische Beroepen. (2016). Beroepscode voor de Vaktherapeutische Beroepen.
Bekijk dit bestand online

Groen, M. (2020). Reflecteren: De basis: Op weg naar bewust en bekwaam handelen (4e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk dit boek online

Grocke, D., & Wigram, T. (2007). Receptive methods in music therapy: Techniques and clinical applications for music therapy clinicians, educators and students. London: Jessica Kingsley Publishers.
Bekijk dit boek online

Hulshof, M. (2016). Leren interviewen: Interviewen als onderzoeksinstrument (7e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk dit boek online

Juslin, P., & Sloboda, J. A. (Eds.) (2010). Handbook of music and emotion: Theory, research, applications. Oxford University Press. 
Bekijk dit boek online

Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie. (2016). Beroepscompetentieprofiel Muziektherapeut.
Bekijk dit document online

Prins, P. J. M., & Braet, C. (Reds.). (2014). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (2e geheel herziene druk). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Rubio Repáraz, L., Ardjosemito-Jethoe, S., & Rijk, K. (Reds.). (2020). Diversiteit in de samenleving: Concepten, voorbeelden uit de praktijk en methoden voor de diversiteitsbewuste professional. Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.
Bekijk dit boek online

Smeijsters, H. (Red.). (2006). Handboek muziektherapie: Evidence based practice voor de behandeling van psychische stoornissen, problemen en beperkingen. Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Schwartz, E., Boyle, S. R., & Engen, R. (2018). Functional voice skills for music therapists. Barcelona Publishers.
Bekijk dit boek online

Thaut, M. H., & Hoemberg, V. (Eds.). (2014). Handbook of neurologic music therapy. Oxford University Press.
Bekijk dit boek online

Van der Molen, H. T., Simon, E., & Van Lankveld, J. (Reds.). (2015). Klinische psychologie: Theorieën en psychopathologie (3e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk dit boek online

Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (3e herziene editie). SURF.
Bekijk dit boek online

Wigram, T. (2005). Improvisation: Methods and techniques for music therapy clinicians, educators and students. Jessica Kingsley Publishers.
Bekijk dit boek online


​Psychomotorische therapie

Bakker, E., & Van Buuren, H. (2019). Onderzoek in de gezondheidszorg (3e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk dit boek online

Biemond, L. (2010). Psychomotorisch therapeutische observatie voor algemene diagnostiek in de volwassenenpsychiatrie [Masterthesis]. Hogeschool Windesheim.
Bekijk deze masterthesis online

Doorewaard, H., Kil, A. J., & Van de Ven, A. (2019). Praktijkgericht kwalitatief onderzoek: Een praktische handleiding (2e druk). Boom.
Bekijk dit boek online

Geenen, M.-J. (2017). Reflecteren: Leren van je ervaringen als professional (2e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk dit boek online

Mares, M., & Roelofs, P. (2015). Preventie: Bevorderen van gezond gedrag (2e druk). Boom Lemma uitgevers.
Bekijk dit boek online

Prins, P. J. M., & Braet, C. (Reds.). (2014). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (2e geheel herziene druk). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Van der Molen, H. T., Simon, E., & Van Lankveld, J. (Reds.). (2015). Klinische psychologie: Theorieën en psychopathologie (3e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk dit boek online

Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (3e herziene editie). SURF.
Bekijk dit boek online


Laatste aanvulling: 13 augustus 2021

Voorbehoud

De studiecentra bieden digitale toegang tot deze titels om de studenten en medewerkers van de HAN meer manieren te bieden waarop ze vakliteratuur kunnen raadplegen.

Deze digitale versies zijn niet bedoeld als vervanging van de papieren versies.

Als studenten en medewerkers ze wel als zodanig gebruiken moeten ze sterk rekening houden met de beperking van een maximaal aantal gelijktijdige gebruikers.

Ook kunnen de studiecentra niet garanderen dat de titels altijd toegankelijk zijn: technisch kan er er altijd iets misgaan en licenties kunnen aflopen.

Colofon

Problemen bij het bekijken?
Neem contact op met Digitaal.Studiecentrum@han.nl