Skip to Main Content

E-books: Pedagogiek

E-books Studiecentra HAN

Studieboeken Pedagogiek

Hieronder vind je enkele boeken die op jouw lijst met verplichte en aanbevolen leermiddelen op Studiewinkel staan en die via de HAN Studiecentra beschikbaar zijn als e-book. Op deze LibGuide, speciaal voor pedagogiek studenten vind je meer informatie over e-books en andere bronnen. 

E-books Pedagogiek (boekenlijst)

Bekker, J., & Witte, G. T. (2017). Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid (2e herziene druk). Coutinho.

Douma, L., & Hoes, M. (2020). Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld: Van signalering tot besluit. Boom.

Gravesteijn, C., & Aartsma, M. (2015). Meer dan opvoeden: Perspectieven op het werken met oudersCoutinho.

Hermes, J., Van Goor, R., & De Jong, M. (Reds.). (2019). Leefwerelden van jongeren: Thuis, school, media en digitale cultuur (3e herziene druk). Coutinho.

Jessurun, N., & Warring, R. (2018). Verschillen omarmen: Transcultureel systemisch werken (2e herziene druk). Coutinho.

Luitjes, M., & De Laat, H. (2022). Gespreksvoering voor sociaal werkers. Noordhoff Uitgevers.

Luitjes, M., & De Zeeuw-Jans, I. (2017). Ontwikkeling in de groep: Groepsdynamica bij kinderen en jongeren (2e herziene druk). Coutinho.

Rigter, J., & Van Hintum, M. (2015). Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen: Een inleiding (4e herziene druk). Coutinho.

Van den Herik, M., & Schuitema, A. (2016). Een onderzoekende houding: Werken aan professionele ontwikkeling. Coutinho.

Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (3e herziene druk). Coutinho.

Van der Veen, M., & Goijarts, F. (2021). Praktijkgids motiverende gespreksvoering social work: Coachen bij veranderen. Bohn Stafleu van Loghum.

Van ’t Veer, J., Wouters, E., Veeger, M., & Van der Lugt, R. (2020). Ontwerpen voor zorg en welzijn. Coutinho.

Verhagen, P. (2018). Kwaliteit met beleid: Basisboek voor sociale studies (3e herziene druk). Coutinho.

Verstegen, R., & Lodewijks, H. P. B. (2018). Interactiewijzer: Analyse en aanpak van interactieproblemen in professionele opvoedingssituaties (10e druk). Koninklijke van Gorcum. 

Voorbehoud

De studiecentra bieden digitale toegang tot deze titels om de studenten en medewerkers van de HAN meer manieren te bieden waarop ze vakliteratuur kunnen raadplegen.

Deze digitale versies zijn niet bedoeld als vervanging van de papieren versies.

Als studenten en medewerkers ze wel als zodanig gebruiken moeten ze sterk rekening houden met de beperking van een maximaal aantal gelijktijdige gebruikers.

Ook kunnen de studiecentra niet garanderen dat de titels altijd toegankelijk zijn: technisch kan er er altijd iets misgaan en licenties kunnen aflopen.

Colofon

Problemen bij het bekijken?
Neem contact op met Digitaal.Studiecentrum@han.nl