Skip to Main Content

E-books: Logopedie

E-books Studiecentra HAN

Studieboeken Logopedie

De onderstaande door de studiecentra aangeboden e-books staan op de lijsten met verplichte en aanbevolen leermiddelen.
Dit betekent echter niet dat alle studieboeken als e-book worden aangeboden. Dit heeft vooral financiële redenen. Deze zijn ook de oorzaak van de beperking dat de e-books meestal maar door een gelimiteerd aantal gebruikers tegelijkertijd kunnen worden bekeken.

E-books Logopedie

Baker, A. E., Don, J. & Hengeveld, K. (2013). Taal en Taalwetenschap (2e editie). Wiley-Blackwell.
Bekijk dit boek online

Bezemer, M., Bouwen, J., Winkelman, C., & Embrechts, M. (2018). Stotteren: Van theorie naar therapie (3e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk dit boek online

Engel-Hoek, L. van den., van Gerwen, M., van Haaften, L., de Groot, S., Lagarde, M. & van Hulst, K. (2018). Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen: Een leidraad voor logopedisten en andere hulpverleners in de gezondheidszorg (5e gewijzigde druk). Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.  
Bekijk dit boek online

Frankfort, M. (2011). Coblenzer (3e druk). Boom Lemma Uitgevers.
Bekijk dit boek online

Gerrits, E., Beers, M., Bruinsma, G. & Singer, I. (2017). Handboek Taalontwikkelingsstoornissen. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk dit boek online

Hesselink, B. (2004). Pahn-methodiek. Skillslab-serie voor logopedische vaardigheden (3e druk)Boom & Lemma Uitgevers.
Bekijk dit boek online
 

Kalf, H., Rood, B., Dicke, H., & Van Keeken, P. (2008). Slikstoornissen bij volwassenen: Een interdisciplinaire benaderingBohn Stafleu van Loghum.  
Bekijk dit boek online

Klein, M. & van den Toorn, M.C. (2011). Praktische cursus zinsontleding (7e druk). Noordhoff Uitgevers. 
Bekijk dit boek online

Kuiper, H. & Lacroix, M. (2021). Methodisch handelen in de logopedie (5e herziene druk). Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.
Bekijk dit boek online

Meulenberg-Brouwer, A., & Van der Pol, H. (2014). Dialoog: Een theoretisch en praktisch perspectief op de beroepsrollen van de logopedist. Boom Lemma Uitgevers.
Bekijk dit boek online

Prosiegel, M. & Weber, S. (2018). Dysphagie: Diagnostik und Therapie. Ein Wegweiser für kompetentes Handeln (3. Auflage). Springer.
Bekijk dit boek online

Rietveld, A. C. M., & Van Heuven, V. J. J. P. (2016). Algemene fonetiek. Uitgeverij Coutinho
Bekijk dit boek online

Schaerlaekens, A. (2016). De taalontwikkeling van het kind (2e herziene druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk dit boek online

Schneider, B., & Bigenzahn, W. (2013). Stimmdiagnostik ein Leitfaden für die Praxis. Springer.
Bekijk dit boek online

Schneider, B., Wehmeyer, M., & Grötzbach, H. (2014). Aphasie: Wege aus dem Sprachdschungel (6. auflage). Springer.
Bekijk dit boek online

Seikel, J. A., Drumright, D. G. & King, D. W. (2021). Anatomy for Speech, Language and Hearing (6th edition). Plural Publishing.
Bekijk dit boek online

Van Beemen, L., & Beckerman, M. (2018). Ontwikkelingspsychologie (6e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk dit boek online

Van Cranenburgh, B. (2018). Neuropsychologie (5e herziene druk). Elsevier/De Tijdstroom
Bekijk dit boek online

Van Ligtenberg, Ch.L. & Woit, H.P. (2012). Audiologie en audiometrie: De basis en de praktijk. Uitgeverij Coutinho.  
Bekijk dit boek online

Verhoeven, N. (2018). Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken (6e druk). Boom Lemma Uitgevers.
Bekijk dit boek online

Voorbehoud

De studiecentra bieden digitale toegang tot deze titels om de studenten en medewerkers van de HAN meer manieren te bieden waarop ze vakliteratuur kunnen raadplegen.

Deze digitale versies zijn niet bedoeld als vervanging van de papieren versies.

Als studenten en medewerkers ze wel als zodanig gebruiken moeten ze sterk rekening houden met de beperking van een maximaal aantal gelijktijdige gebruikers.

Ook kunnen de studiecentra niet garanderen dat de titels altijd toegankelijk zijn: technisch kan er er altijd iets misgaan en licenties kunnen aflopen.

Colofon

Problemen bij het bekijken?
Neem contact op met Digitaal.Studiecentrum@han.nl