Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

E-books: Social Work

E-books Studiecentra HAN

Studieboeken Social Work

De onderstaande door de studiecentra aangeboden e-books staan op de lijsten met verplichte en aanbevolen leermiddelen op Studystore.
Dit betekent echter niet dat alle studieboeken als e-book worden aangeboden. Dit heeft vooral financiële redenen. Deze zijn ook de oorzaak van de beperking dat de e-books meestal maar door een beperkt aantal gebruiker tegelijkertijd kunnen worden bekeken.

Ebooks Social Work Jaar 1 - voltijd & euregio & international

Bassant, J., & Bassant-Hensen, M. (Reds). (2017). Mensenwerk; Oriëntatie op werkvelden in het sociaal domein (2e druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Beekers, P., Kroes, R., & Van Rosmalen, J. (2017). Creativiteit als uitdaging in sociaal werk: De waarde van anders. Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Behrend, D., & Jellema, M. (2015). Muzisch-agogische methodiek: Muzisch interveniëren in het sociaal werk (6e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Bunthof, A., & Visscher, Y. M. (2020). Mens en recht (10e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Dries, M., & Van Endt-Meijling, M. (2018). Met nieuwe ogen: Meervoudig kijken en verbinden in het sociale domein (5e geheel herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Geenen, M.-J. (2017). Reflecteren: Leren van je ervaringen als professional (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Luitjes, M., & De Laat, H. (2018). Gespreksvoering voor sociaal werkers. Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Spierts, M., Sprinkhuizen, A., Scholte, M., Hoijtink, M., De Jonge, E., & Van Doorn, L. (Reds.). (2017). De brede basis van het sociaal werk: Grondslagen, methoden en praktijken. Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (3e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Van Rosmalen, J. (2012). Het woord aan de verbeelding: Spel en kunstzinnige middelen in het sociaalagogisch werk (2e geheel herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Van Straten, G., Scholte, M., & Sprinkhuizen, A. (2017). Dichterbij de basis: Methodisch werken in het sociale domein. Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Vosselman, M., Deuss, K., & Van Geel, V. (2019). Praktische psychologie voor sociaal werk. Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

​​Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs (3e herziene editie). Utrecht: SURF. 
Bekijk dit boek online


Laatste aanvulling: 8 juli 2021

Ebooks Social Work Jaar 2 - voltijd & euregio & international

Becker, A. (2021). Inleiding in de pedagogiek (4e herziene druk). Assen: Van Gorcum.
Bekijk dit boek online

Beekers, P., Kroes, R., & Van Rosmalen, J. (2017). Creativiteit als uitdaging in sociaal werk: De waarde van anders. Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Brown, S.L., & Vaughan, C.C. (2010). Play: How it shaps the brain, opens the imagination, and invigorates the soul. New York: Avery.
Bekijk dit boek online

Bunthof, A., & Visscher, Y. M. (2020). Mens en recht (10e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Dries, M., & Van Endt-Meijling, M. (2018). Met nieuwe ogen: Meervoudig kijken en verbinden in het sociale domein (5e geheel herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Geenen, M.-J. (2017). Reflecteren: Leren van je ervaringen als professional (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Herriger, N. (2020). Empowerment in der Sozialen Arbeit: Eine Einführung (6e druk). Stuttgart: Kohlhammer.
Bekijk dit boek online

Noordink, T., Maassen, N., & Otten, J. (2018). Contact maken in de wereld van drang en dwang: Handboek voor sociale professionals. Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Tjin A Djie, K., & Zwaan, I. (2021). Protective wraps: Transcultural aid for families. Assen: Van Gorcum.
Bekijk dit boek online

Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (3e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

​Verkooijen, L., Van Andel, J., Ansem, Q., & Weber, R. (2018). Netwerkontwikkeling voor zorg en welzijn (2e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Vosselman, M., Deuss, K., & Van Geel, V. (2019). Praktische psychologie voor sociaal werk. Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

​​Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs (3e herziene editie). Utrecht: SURF. 
Bekijk dit boek online

Wolf, J. (2016). Krachtwerk: Methodisch werken aan participatie en zelfregie (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online


Laatste aanvulling: 8 juli 2021

Ebooks Social Work Jaar 3 - voltijd & euregio

Becker, A. (2021). Inleiding in de pedagogiek (4e herziene druk). Assen: Van Gorcum.
Bekijk dit boek online 

Beekers, P., Kroes, R., & Van Rosmalen, J. (2017). Creativiteit als uitdaging in sociaal werk: De waarde van anders. Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Behrend, D., & Jellema, M. (2015). Muzisch-agogische methodiek: Muzisch interveniëren in het sociaal werk (6e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Bunthof, A., & Visscher, Y. M. (2020). Mens en recht (10e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Dries, M., & Van Endt-Meijling, M. (2018). Met nieuwe ogen: Meervoudig kijken en verbinden in het sociale domein (5e geheel herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Groen, M. (2020). Reflecteren: De basis: Op weg naar bewust en bekwaam handelen (4e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Herriger, N. (2020). Empowerment in der Sozialen Arbeit: Eine Einführung (6., erweiterte und aktualisierte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
Bekijk dit boek online

Loeffen, T., & Tigchelaar, H. (2013). Retourtje inzicht: Creatief met diversiteit voor sociale professionals (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Noordink, T., Maassen, N., & Otten, J. (2018). Contact maken in de wereld van drang en dwang: Handboek voor sociale professionals. Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Remmerswaal, J. (2015). Begeleiden van groepen: Groepsdynamica in de praktijk (3e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Snellen, A., & Van de Drift, R. (2014). Basismodel voor methodische hulp en dienstverlening in het sociaal werk: Een eclectische-intergratieve aanpak (4e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Spierings, F., & Spierts, M. (Reds). (2020). Basisboek sociaal werk: Activeren, ondersteunen en verbinden. Amsterdam: Boom
Bekijk dit boek online

Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (3e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Van Rosmalen, J. (2012). Het woord aan de verbeelding: Spel en kunstzinnige middelen in het sociaalagogisch werk (2e geheel herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Van 't Veer, J., Wouters, E., Veeger, M., & Van der Lugt, R. (2020). Ontwerpen voor zorg en welzijn. Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

​Verkooijen, L., Van Andel, J., Ansem, Q., & Weber, R. (2018). Netwerkontwikkeling voor zorg en welzijn (2e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Vosselman, M., Deuss, K., & Van Geel, V. (2019). Praktische psychologie voor sociaal werk. Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

​​Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs (3e herziene editie). Utrecht: SURF. 
Bekijk dit boek online

Wolf, J. (2016). Krachtwerk: Methodisch werken aan participatie en zelfregie (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online


Laatste aanvulling: 8 juli 2021

Voorbehoud

De studiecentra bieden digitale toegang tot deze titels om de studenten en medewerkers van de HAN meer manieren te bieden waarop ze vakliteratuur kunnen raadplegen.

Deze digitale versies zijn niet bedoeld als vervanging van de papieren versies.

Als studenten en medewerkers ze wel als zodanig gebruiken moeten ze sterk rekening houden met de beperking van een maximaal aantal gelijktijdige gebruikers.

Ook kunnen de studiecentra niet garanderen dat de titels altijd toegankelijk zijn: technisch kan er er altijd iets misgaan en licenties kunnen aflopen.

Colofon

Problemen bij het bekijken?
Neem contact op met Digitaal.Studiecentrum@han.nl