Skip to Main Content

E-books: Social Work Deeltijd

E-books Studiecentra HAN

Studieboeken Social Work Deeltijd 2022-2023

De onderstaande door de studiecentra aangeboden e-books staan op de lijsten met verplichte en aanbevolen leermiddelen.
Dit betekent echter niet dat alle studieboeken als e-book worden aangeboden. Dit heeft vooral financiële redenen. Deze zijn ook de oorzaak van de beperking dat de e-books meestal maar door een beperkt aantal gebruikers tegelijkertijd kunnen worden bekeken.

E-books Social Work Deeltijd

Jaar 1 Basis Sociaal Werk

Rigter, J. (2010). Het palet van de psychologie: Stromingen en hun toepassingen in hulpverlening en opvoeding (4e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk dit boek online

Sepmeijer-Schmal, D., & Sepmeijer, M. (2021). Recht voor de sociaal professional (2e druk). Boom.
Bekijk dit boek online

Spierts, M., Sprinkhuizen, A., Scholte, M., Hoijtink, M., De Jonge, E., & Van Doorn, L. (Reds.). (2017). De brede basis van het sociaal werk: Grondslagen, methoden en praktijken. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk dit boek online


​Jaar 1 Werken in het Sociaal Domein

Spierts, M., Sprinkhuizen, A., Scholte, M., Hoijtink, M., De Jonge, E., & Van Doorn, L. (Reds.). (2017). De brede basis van het sociaal werk: Grondslagen, methoden en praktijken. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk dit boek online


Jaar 2 Verdieping van Sociaal Werk: Begeleiden van complexe cliëntsituaties in de beroepscontext van de sociaal werker

Beurskens, E., Van der Linde, M., & Baart, A. (2019). Praktijkboek presentie. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk dit boek online

Hordijk, A., & Van Genugten, A. (2021). Psychische aandoeningen: Psychopathologie vanuit herstelperspectief. Boom.
Bekijk dit boek online

Remmerswaal, J. (2013). Handboek groepsdynamica: Een inleiding op theorie en praktijk (11e herziene druk). Boom.
Bekijk dit boek online


​Jaar 2 Keuzemodule: Creatief begeleiden

Beekers, P., Kroes, R., & Van Rosmalen, J. (2017). Creativiteit als uitdaging in sociaal werk: De waarde van anders. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk dit boek online


​Jaar 2 Keuzemodule: Regisseren en motiveren

Bruijn, J., & Van Riet, N. (2022). Casemanagement: De methodiek van interdisciplinair samenwerken (10e herziene druk). Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.
Bekijk dit boek online

Jungmann, N., & Madern, T. (2021). Basisboek aanpak schulden (2e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk dit boek online

Sepmeijer-Schmal, D., & Sepmeijer, M. (2021). Recht voor de sociaal professional (2e druk). Boom.
Bekijk dit boek online


​Jaar 2 Keuzemodule: Smart health

Wicherink, B. (2018). Tussen kwetsbaarheid en kracht: Technologie in het hart van zorg en welzijn. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk dit boek online


Jaar 3 Sociale Professional 3.0

Beekers, P., Kroes, R., & Van Rosmalen, J. (2017). Creativiteit als uitdaging in sociaal werk: De waarde van anders. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk dit boek online


Jaar 4 Onderzoek en Innovatie

Van 't Veer, J., Wouters, E., Veeger, M., & Van der Lugt, R. (2020). Ontwerpen voor zorg en welzijn. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk dit boek online


Aanbevolen

Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (3e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk dit boek online

Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs (3e herziene editie). SURF.
Bekijk dit boek online


Laatste aanvulling: 22 juni 2022

Voorbehoud

De studiecentra bieden digitale toegang tot deze titels om de studenten en medewerkers van de HAN meer manieren te bieden waarop ze vakliteratuur kunnen raadplegen.

Deze digitale versies zijn niet bedoeld als vervanging van de papieren versies.

Als studenten en medewerkers ze wel als zodanig gebruiken moeten ze sterk rekening houden met de beperking van een maximaal aantal gelijktijdige gebruikers.

Ook kunnen de studiecentra niet garanderen dat de titels altijd toegankelijk zijn: technisch kan er er altijd iets misgaan en licenties kunnen aflopen.

Colofon

Problemen bij het bekijken?
Neem contact op met Digitaal.Studiecentrum@han.nl