Skip to Main Content

E-books: Social Work Deeltijd

E-books Studiecentra HAN

Studieboeken Social Work Deeltijd 2023-2024

De onderstaande door de studiecentra aangeboden e-books staan op de lijsten met verplichte en aanbevolen leermiddelen.
Dit betekent echter niet dat alle studieboeken als e-book worden aangeboden. Dit heeft vooral financiële redenen. Deze zijn ook de oorzaak van de beperking dat de e-books meestal maar door een beperkt aantal gebruikers tegelijkertijd kunnen worden bekeken.

E-books Social Work Deeltijd

Jaar 1 Basis van Sociaal Werk

Deuss, K., Vosselman, M., & Van Geel, V. (2023). Praktische psychologie voor sociaal werk (2e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk online

Sepmeijer-Schmal, D., & Sepmeijer, M. (2023). Recht voor de sociaal professional (3e druk). Boom.
Bekijk online

Spierts, M., Sprinkhuizen, A., Hoijtink, M., De Jonge, E., & Van Doorn, L. (Reds.). (2023). De brede basis van het sociaal werk: Grondslagen, methoden en praktijken (2e druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk ionline (verschijnt 30 augustus)

Weerman, A. (2013). Zes psychologische stromingen en één cliënt: Theorie en toepassing voor de praktijk (5e herziene druk). Boom.
Bekijk online


​Jaar 1 Werken in het Sociaal Domein

Spierts, M., Sprinkhuizen, A., Hoijtink, M., De Jonge, E., & Van Doorn, L. (Reds.). (2023). De brede basis van het sociaal werk: Grondslagen, methoden en praktijken (2e druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk online (verschijnt 30 augustus)


Jaar 2 Verdieping van Sociaal Werk

Beurskens, E., Van der Linde, M., & Baart, A. (2019). Praktijkboek presentie. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk online

Hordijk, A., & Van Genugten, A. (2021). Psychische aandoeningen: Psychopathologie vanuit herstelperspectief. Boom.
Bekijk online

Remmerswaal, J. (2013). Handboek groepsdynamica: Een inleiding op theorie en praktijk (11e herziene druk). Boom.
Bekijk online


​Jaar 2 Keuzemodule: Creatief begeleiden

Beekers, P., Kroes, R., & Van Rosmalen, J. (2017). Creativiteit als uitdaging in sociaal werk: De waarde van anders. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk online


​Jaar 2 Keuzemodule: Regisseren en motiveren

Bruijn, J., & Van Riet, N. (2022). Casemanagement: De methodiek van interdisciplinair samenwerken (10e herziene druk). Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.
Bekijk online

Jungmann, N., & Madern, T. (2021). Basisboek aanpak schulden (2e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk online

Sepmeijer-Schmal, D., & Sepmeijer, M. (2023). Recht voor de sociaal professional (3e druk). Boom.
Bekijk online

Van der Veen, M., & Goijarts, F. (2021). Praktijkgids motiverende gespreksvoering social work: Coachen bij veranderen. Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk online


​Jaar 2 Keuzemodule: Smart health

De Vries, E., & Gielen, M. (2014). E-skills voor zorgprofessionals. Kenniscentrum Publieke Zaak, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Bekijk online

Wicherink, B. (2018). Tussen kwetsbaarheid en kracht: Technologie in het hart van zorg en welzijn. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk online


Jaar 3 Sociaal professional 3.0

Beekers, P., Kroes, R., & Van Rosmalen, J. (2017). Creativiteit als uitdaging in sociaal werk: De waarde van anders. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk online


Jaar 3 Visie op sociale kwaliteit

Beekers, P., Kroes, R., & Van Rosmalen, J. (2017). Creativiteit als uitdaging in sociaal werk: De waarde van anders. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk online

Van der Corput, S., Jaspar, W., & Gruyters, S. (2021). Toegepaste ethiek in sociaal werk. Uitgeverij Noordhoff.
Bekijk online


Jaar 4 Praktijkverbetering

Van 't Veer, J., Wouters, E., Veeger, M., & Van der Lugt, R. (2020). Ontwerpen voor zorg en welzijn. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk online


Aanbevolen

Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (3e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk online

Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs (3e herziene editie). SURF.
Bekijk online


Laatste aanvulling: 8 augustus 2023

Voorbehoud

De studiecentra bieden digitale toegang tot deze titels om de studenten en medewerkers van de HAN meer manieren te bieden waarop ze vakliteratuur kunnen raadplegen.

Deze digitale versies zijn niet bedoeld als vervanging van de papieren versies.

Als studenten en medewerkers ze wel als zodanig gebruiken moeten ze sterk rekening houden met de beperking van een maximaal aantal gelijktijdige gebruikers.

Ook kunnen de studiecentra niet garanderen dat de titels altijd toegankelijk zijn: technisch kan er er altijd iets misgaan en licenties kunnen aflopen.

Colofon

Problemen bij het bekijken?
Neem contact op met Digitaal.Studiecentrum@han.nl