Skip to Main Content

E-books: Vaktherapie

E-books Studiecentra HAN

Studieboeken Vaktherapie

De onderstaande door de studiecentra aangeboden e-books staan op de lijsten met verplichte en aanbevolen leermiddelen.
Dit betekent echter niet dat alle studieboeken als e-book worden aangeboden. Dit heeft vooral financiele redenen. Deze zijn ook de oorzaak van de beperking dat de e-books meestal maar door een beperkt aantal gebruikers tegelijkertijd kunnen worden bekeken.

E-books Vaktherapie 2023-2024

Beeldende therapie

Adriaansen, M., & Caris, J. (2020). Elementaire sociale vaardigheden (4e druk). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk online

Bakker, E., & Van Buuren, H. (2023). Onderzoek in de gezondheidszorg (4e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk online

De Haas, W. (2020). Groepsbehandeling en teambegeleiding in de zorg: Een praktische handleiding op basis van de groepsdynamica (2e herziene editie). Boom.
Bekijk online

Donachie, K., Michielsen, L., & Peters, M. (2022). Hoe maak ik een CAT: Handleiding voor de verpleegkunde. Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk online

Doorewaard, H., Kil, A. J., & Van de Ven, A. (2023). Praktijkgericht kwalitatief onderzoek: Een praktische handleiding (3e druk). Boom.
Bekijk online

Groen, M. (2020). Reflecteren: De basis: Op weg naar bewust en bekwaam handelen (4e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk online

Hinz, L. D. (2020). Expressive therapies continuum: A framework for using art in therapy (2nd edition). Routledge.
Bekijk online

Hulshof, M. (2016). Leren interviewen (7e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk online

Schweizer, C., De Bruyn, J., Haeyen, S., Henskens, B., Visser, H., & Rutten-Saris, M. (2009). Handboek beeldende therapie: Uit de verf. Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk online

Smeijsters, H. (2008). Handboek creatieve therapie (3e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk online

Van Beemen, L., & Beckerman-Wagner, M. (2021). Ontwikkelingspsychologie (7e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk online

Van der Molen, H. T., Dehue, F., Thewissen, V., Gunther, N., & Van Hooren, S. (Reds.). (2023). Klinische psychologie: Theorieën en psychopathologie (4e druk). Noordhoff Uitgevers..
Bekijk online

Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (3e herziene editie). SURF.
Bekijk online


Dramatherapie

Bakker, E., & Van Buuren, H. (2023). Onderzoek in de gezondheidszorg (4e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk online

Donachie, K., Michielsen, L., & Peters, M. (2022). Hoe maak ik een CAT: Handleiding voor de verpleegkunde. Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk online

Groen, M. (2020). Reflecteren: De basis: Op weg naar bewust en bekwaam handelen (4e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk online

Hulshof, M. (2016). Leren interviewen (7e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk online

Van Beemen, L., & Beckerman-Wagner, M. (2021). Ontwikkelingspsychologie (7e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk online

Van der Molen, H. T., Dehue, F., Thewissen, V., Gunther, N., & Van Hooren, S. (Reds.). (2023). Klinische psychologie: Theorieën en psychopathologie (4e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk online

Vane, S. (2012). Werken met drama (6e druk). Boom Lemma uitgevers.
Bekijk online

Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (3e herziene editie). SURF.
Bekijk online


​Muziektherapie

Adriaansen, M., & Caris, J. (2020). Elementaire sociale vaardigheden (4e druk). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk online

Baxter, H. T., Berghofer, J. A., MacEwan, L., Nelson, J., Peters, K., & Roberts, P. (2007). The individualized music therapy assessment profile: IMTAP. Jessica Kingsley Publishers.
Bekijk online

Davis, W. B., Gfeller, K. E. & Thaut, M. H. (Eds.). (2008). An introduction to music therapy: Theory and practice (3rd edition). American Music Therapy Association.
Bekijk online

De Bil, P. (2022). Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren (6e geheel herziene druk). Boom.
Bekijk online

Donachie, K., Michielsen, L., & Peters, M. (2022). Hoe maak ik een CAT: Handleiding voor de verpleegkunde. Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk online

Doorewaard, H., Kil, A. J., & Van de Ven, A. (2023). Praktijkgericht kwalitatief onderzoek: Een praktische handleiding (3e druk). Boom.
Bekijk online

Groen, M. (2020). Reflecteren: De basis: Op weg naar bewust en bekwaam handelen (4e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk online

Hulshof, M. (2016). Leren interviewen (7e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk online

Juslin, P., & Sloboda, J. A. (Eds.). (2010). Handbook of music and emotion: Theory, research, applications. Oxford University Press.
Bekijk online

Prins, P. J. M., & Braet, C. (Reds.). (2014). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (2e geheel herziene druk). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk online

Remmerswaal, J. (2013). Handboek groepsdynamica: Een inleiding op theorie en praktijk (11e herziene druk). Boom.
Bekijk online

Rubio Repáraz, L., Ardjosemito-Jethoe, S., & Rijk, K. (Reds.). (2020). Diversiteit in de samenleving: Concepten, voorbeelden uit de praktijk en methoden voor de diversiteitsbewuste professional. Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.
Bekijk online

Schwartz, E., Boyle, S. R., & Engen, R. (2018). Functional voice skills for music therapists. Barcelona Publishers.
Bekijk online

Smeijsters, H. (Red.). (2006). Handboek muziektherapie: Evidence based practice voor de behandeling van psychische stoornissen, problemen en beperkingen. Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk online

Thaut, M. H., & Hoemberg, V. (Eds.). (2014). Handbook of neurologic music therapy. Oxford University Press.
Bekijk online

Van der Molen, H. T., Dehue, F., Thewissen, V., Gunther, N., & Van Hooren, S. (Reds.). (2023). Klinische psychologie: Theorieën en psychopathologie (4e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk online

Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (3e herziene editie). SURF.
Bekijk online

Wigram, T. (2005). Improvisation: Methods and techniques for music therapy clinicians, educators and students. Jessica Kingsley Publishers.
Bekijk online


​Psychomotorische therapie Voltijd

Bakker, E., & Van Buuren, H. (2023). Onderzoek in de gezondheidszorg (4e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk online

Doorewaard, H., Kil, A. J., & Van de Ven, A. (2023). Praktijkgericht kwalitatief onderzoek: Een praktische handleiding (3e druk). Boom.
Bekijk online

Groen, M. (2020). Reflecteren: De basis: Op weg naar bewust en bekwaam handelen (4e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk online

Mares, M., & Roelofs, P. (2015). Preventie: Bevorderen van gezond gedrag (2e druk). Boom Lemma uitgevers.
Bekijk online

Prins, P. J. M., & Braet, C. (Reds.). (2014). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (2e geheel herziene druk). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk online

Van Beemen, L., & Beckerman-Wagner, M. (2021). Ontwikkelingspsychologie (7e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk online

Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (3e herziene editie). SURF.
Bekijk online


​Psychomotorische therapie Deeltijd

De Haas, W. (2020). Groepsbehandeling en teambegeleiding in de zorg: Een praktische handleiding op basis van de groepsdynamica (2e herziene druk). Boom.
Bekijk online

De Lange, J., Glas, O., Van Busschbach, J., Emck, C., & Scheewe, T. (Eds.). (2019). Psychomotor interventions for mental health – Adults: A movement- and body-oriented approach. Boom.
Bekijk online

Eurelings-Bontekoe, E. H. M., Verheul, R., & Snellen, W. M. (Reds.) (2017). Handboek persoonlijkheidspathologie: Voor opleiding, onderzoek en klinische praktijk (3e herziene druk). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk online

Groen, M. (2020). Reflecteren: De basis: Op weg naar bewust en bekwaam handelen (4e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk online

Hulshof, M. (2016). Leren interviewen (7e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk online

Lazeron, N., & Van Dinteren, R. (Reds.). (2010). Brein@work: Wetenschap en toepassing van breinkennis. Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk online

Mares, M., & Roelofs, P. (2015). Preventie: Bevorderen van gezond gedrag (2e druk). Boom Lemma uitgevers.
Bekijk online

Prins, P. J. M., & Braet, C. (Reds.). (2014). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (2e geheel herziene druk). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk online

Van Beemen, L., & Beckerman-Wagner, M. (2021). Ontwikkelingspsychologie (7e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk online

Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (3e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk online

Van der Molen, H. T., Dehue, F., Thewissen, V., Gunther, N., & Van Hooren, S. (Reds.). (2023). Klinische psychologie: Theorieën en psychopathologie (4e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk online

Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (3e herziene editie). SURF.
Bekijk online


Laatste aanvulling: 18 augustus 2023

Voorbehoud

De studiecentra bieden digitale toegang tot deze titels om de studenten en medewerkers van de HAN meer manieren te bieden waarop ze vakliteratuur kunnen raadplegen.

Deze digitale versies zijn niet bedoeld als vervanging van de papieren versies.

Als studenten en medewerkers ze wel als zodanig gebruiken moeten ze sterk rekening houden met de beperking van een maximaal aantal gelijktijdige gebruikers.

Ook kunnen de studiecentra niet garanderen dat de titels altijd toegankelijk zijn: technisch kan er er altijd iets misgaan en licenties kunnen aflopen.

Colofon

Problemen bij het bekijken?
Neem contact op met Digitaal.Studiecentrum@han.nl