Skip to Main Content

E-books: Vaktherapie - Master

E-books Studiecentra HAN

Studieboeken Master Vaktherapie

De onderstaande door de studiecentra aangeboden e-books staan op de lijsten met verplichte en aanbevolen leermiddelen.
Niet alle studieboeken als e-book worden aangeboden. Dit heeft vooral financiële redenen. Deze zijn ook de oorzaak van de beperking dat de e-books meestal maar door een beperkt aantal gebruiker tegelijkertijd kunnen worden bekeken.

E-publicaties Master Vaktherapie

Jaar 1

Module Vakverdieping

Beeldende therapie

Geenen, M.-J. (2017). Reflecteren: Leren van je ervaringen als professional (2e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk online

Haeyen, S. (2018). Art therapy and emotion regulation problems: Theory and workbook (C. L. Stennes, Vert.). Palgrave Macmillan.
Bekijk online

Haeyen, S. (Red.). (2022). Schemagerichte werkvormen voor vaktherapie: Interventies ter versterking van de adaptieve modi. Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk online

Hinz, L. (2020). Expressive Therapies Continuum: A framework for using art in therapy (2nd edition). Routledge.
Bekijk online

Moon, C. H. (Ed.). (2010). Materials and media in art therapy: Critical understandings of diverse artistic vocabularies. Routledge.
Bekijk online


Dramatherapie

Geenen, M.-J. (2017). Reflecteren: Leren van je ervaringen als professional (2e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk online

Johnson, D. R. (2009). Developmental Transformations: Towards the body as presence. In D. R. Johnson & R. Emunah (Eds.), Current approaches in drama therapy (2nd edition, pp. 89-116). Charles C. Thomas.
Bekijk online

Muste, E., Weertman, A., & Claassen, A.-M. (Reds.). (2009). Handboek klinische schematherapie. Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk online

Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2005). Schemagerichte therapie: Handboek voor therapeuten (P. van der Kaaij, Vert.). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk online


​Muziektherapie

Cohen, N. S. (2018). Advanced methods of music therapy practice: Analytical music therapy, the Bonny method of guided imagery and music, Nordoff-Robbins music therapy, and vocal psychotherapy. Jessica Kingsley Publishers.
Bekijk online

De Haan, E., & Regouin, W. (2021). Supervisie: Gids voor supervisanten (10e herziene druk). Uitgeverij Koninklijke van Gorcum.
Bekijk online

Wosch, T., & Wigram, T. (Eds.). (2007). Microanalysis in music therapy: Methods, techniques and applications for clinicians, researchers, educators and students. Jessica Kingsley Publishers.
Bekijk online


Psychomotorische therapie

A-Tjak, J. (Red.). (2015). Acceptance & Commitment Therapy: Theorie en praktijk (2e herziene druk). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk online

A-Tjak, J., & De Groot, F. (Reds.). (2008). Acceptance & Commitment Therapy: Een praktische inleiding voor hulpverleners. Bohn Stafleu van Loghum. 
Bekijk online

De Lange, J., Glas, O., Van Busschbach, Emck, C., & Scheewe, T. (Eds.). (2019). Psychomotor interventions for mental health - Adults: A movement and bodyoriented approach. Boom.
Bekijk online

Ogden, P., & Minton, K. (2000). Sensorimotor psychotherapy: One method for processing traumatic memory. Traumatology, 6(3), 149-173. https://doi.org/10.1177/153476560000600302

Samsen, M., De Heus, J., & Van der Grift, H. (2017). Acceptance and commitment therapy bij kinderen en jongeren. Bohn Stafleu van Loghum. 
Bekijk online

Van der Meijden, H., & Van der Meijden, E. (2015). Psychomotorische therapie en de Gezonde Volwassene. In A. Claassen & S. Pol (Reds.), Schematherapie en de Gezonde Volwassene (pp. 205-220). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk online


Module Evaluatie onderzoeksresultaten en richtlijnontwikkeling

Kuiper, C., Verhoef, J., & Munten, G. (Reds.). (2020). Evidence-based practice voor paramedici: Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming (5e druk). Boom.
Bekijk online

Van Everdingen, J. J. E., Dreesens, D. H. H., Burgers, J. S., Swinkels, J. A., Van Barneveld, T. A., & Van der Weijden, T. (Reds.). (2014). Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling: Een leidraad voor de praktijk (2e herziene druk). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk online


Module Persoonlijke effectiviteit A

Geenen, M.-J. (2017). Reflecteren: Leren van je ervaringen als professional (2e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk online


Aanbevolen

Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (3e herziene editie). SURF.
Bekijk dit boek online

 

Jaar 2

Module Persoonlijke effectiviteit B

Geenen, M.-J. (2017). Reflecteren: Leren van je ervaringen als professional (2e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk online


Module Praktijkgericht onderzoek + Onderzoeksvoorstel

Baarda, B., Bakker, E., Fischer, T., Julsing, M., Kostelijk, E., & Van der Velden, T. (2021). Basisboek kwalitatief onderzoek: Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek (5e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk online

Baarda, B., & Van Dijkum, C. (2019). Basisboek statistiek met SPSS (6e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk online

Bakker, E., & Van Buuren, H. (2023). Onderzoek in de gezondheidszorg (4e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk online

De Boer, F., & Smaling, A. (Reds.). (2011). Benaderingen in kwalitatief onderzoek: Een inleiding. Boom Lemma uitgevers.
Bekijk online

Verhoeven, N. (2022). Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken (7e druk). Boom.
Bekijk online


Aanbevolen

Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (3e herziene editie). SURF.
Bekijk dit boek online


Laatste aanvulling: 9 augustus 2023