Skip to Main Content

E-books: Vaktherapie - Master

E-books Studiecentra HAN

Studieboeken Master Vaktherapie

De onderstaande door de studiecentra aangeboden e-books staan op de lijsten met verplichte en aanbevolen leermiddelen.
Niet alle studieboeken als e-book worden aangeboden. Dit heeft vooral financiële redenen. Deze zijn ook de oorzaak van de beperking dat de e-books meestal maar door een beperkt aantal gebruiker tegelijkertijd kunnen worden bekeken.

E-publicaties Master Vaktherapie

Jaar 1 - Module Vakverdieping

Beeldende therapie

Geenen, M.-J. (2017). Reflecteren: Leren van je ervaringen als sociale professional (2e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk dit boek online

Haeyen, S. (2018). Art therapy and emotion regulation problems: Theory and workbook (C. L. Stennes, Trans.). Palgrave Macmillan.
Bekijk dit boek online

Haeyen, S. (2019). Strengthening the healthy adult self in art therapy: Using schema therapy as a positive psychological intervention for people diagnosed with personality disorders. Frontiers in Psychology, 10, 644. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00644

Haeyen, S. (Red.). (2022). Schemagerichte werkvormen voor vaktherapie: Interventies ter versterking van de adaptieve modi. Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Hinz, L. (2020). Expressive Therapies Continuum: A framework for using art in therapy (2nd edition). Routledge.
Bekijk dit boek online

Moon, C. H. (Ed.). (2010). Materials and media in art therapy: Critical understandings of diverse artistic vocabularies. Routledge.
Bekijk dit boek online

Voor studenten die met kinderen werken:
Verheugt-Pleiter, J. E., Schmeets, M. G. J., & Zeevalkink, J. (Reds.). (2010). Mentaliseren in de kindertherapie: Een leidraad voor de praktijk (2e gewijzigde druk). Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.
Bekijk dit boek online


Dramatherapie

Butler, J. D. (2012). Playing with madness: Developmental Transformations and the treatment of schizophrenia. The Arts in Psychotherapy, 39(2), 87-94. https://doi.org/10.1016/j.aip.2012.01.002

Geenen, M.-J. (2017). Reflecteren: Leren van je ervaringen als sociale professional (2e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk dit boek online

Johnson, D. R. (2009). Developmental Transformations: Towards the body as presence. In D. R. Johnson & R. Emunah (Eds.), Current approaches in drama therapy (2nd edition, pp. 89-116). Charles C. Thomas.
Bekijk dit hoofdstuk online

Koot, R. (2017). Dramatherapie en autisme: Een pilotstudie. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 16(3), 52-63.
Bekijk dit artikel online

Muste, E., Weertman, A., & Claassen, A.-M. (Reds.). (2009). Handboek klinische schematherapie. Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Reynolds, A. (2011). Developmental Transformations: Improvisational drama therapy with children in acute inpatient psychiatry. Social Work with Groups, 34(3-4), 296-309. https://doi.org/10.1080/01609513.2011.558820

Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2005). Schemagerichte therapie: Handboek voor therapeuten (P. van der Kaaij, Vert.). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online


​Muziektherapie

Blichfeldt-Ærø, S. C., Trondalen, G., & Halvorsen, S. (2019). Facilitated music listening: Music therapy in an invasive cardiac procedure. British Journal of Music Therapy, 33(1), 27-38. https://doi.org/10.1177/1359457519840131

Cohen, N. S. (2018). Advanced methods of music therapy practice: Analytical music therapy, the Bonny method of guided imagery and music, Nordoff-Robbins music therapy, and vocal psychotherapy. Jessica Kingsley Publishers.
Bekijk dit boek online

De Haan, E., & Regouin, W. (2021). Supervisie: Gids voor supervisanten (10e herziene druk). Uitgeverij Koninklijke van Gorcum.
Bekijk dit boek online

Foubert, K., Collins, T., & De Backer, J. (2017). Impaired maintenance of interpersonal synchronization in musical improvisations of patients with borderline personality disorder. Frontiers in Psychology, 8, 537. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00537

Kaelen, M., Giribaldi, B., Raine, J., Evans, L., Timmerman, C., Rodriguez, N., Roseman, L., Feilding, A., Nutt, D., & Carhart-Harris, R. (2018). The hidden therapist: Evidence for a central role of music in psychedelic therapy. Psychopharmacology, 235(2), 505-519. https://doi.org/10.1007/s00213-017-4820-5

Kennelly, J. D., Daveson, B. A., & Baker, F. A. (2015). Effects of professional music therapy supervision on clinical outcomes and therapist competency: A systematic review involving narrative synthesis. Nordic Journal of Music Therapy, 25(2), 185-208. https://doi.org/10.1080/08098131.2015.1010563

Kim, J., Wigram, T., & Gold, C. (2009). Emotional, motivational and interpersonal responsiveness of children with autism in improvisational music therapy. Autism, 13(4), 389-409. https://doi.org/10.1177/1362361309105660

Koelsch, S. (2015). Music-evoked emotions: Principles, brain correlates, and implications for therapy. Annals of the New York Academy of Sciences, 1337(1), 193-201. https://doi.org/10.1111/nyas.12684

Letulé, N., Ala-Ruona, E., & Erkkilä, J. (2018). Professional freedom: A grounded theory on the use of music analysis in psychodynamic music therapy. Nordic Journal of Music Therapy, 27(5), 448-466. https://doi.org/10.1080/08098131.2018.1490920

Schmid, W. (2017). Being together – Exploring the modulation of affect in improvisational music therapy with a man in a persistent vegetative state – a qualitative single case study. Health Psychology Report, 5(2), 186-192. https://doi.org/10.5114/hpr.2017.63843

Ullsten, A., Eriksson, M., Klässbo, M., & Volgsten, U. (2017). Live music therapy with lullaby singing as affective support during painful procedures: A case study with microanalysis. Nordic Journal of Music Therapy, 26(2), 142-166. https://doi.org/10.1080/08098131.2015.1131187

Wosch, T., & Wigram, T. (Eds.). (2007). Microanalysis in music therapy: Methods, techniques and applications for clinicians, researchers, educators and students. Jessica Kingsley Publishers.
Bekijk dit boek online


Psychomotorische therapie

Blokland-Vos, J., Günther, G., & Van Mook, C. (2008). Je vak in schema’s deel 1: Vaktherapie binnen een kader van schematherapie. Tijdschrift voor Vaktherapie 4(2), 17-23.
Bekijk dit artikel online

Blokland-Vos, J., Günther, G., & Van Mook, C. (2008). Je vak in schema’s deel 2: Vaktherapeutische werkvormen binnen een kader van schematherapie. Tijdschrift voor Vaktherapie 4(3), 35-44.
Bekijk dit artikel online

Classen, C. L., Hughes, C., Clark, B., Hill Mohammed, P., & Woods & Beckett, B. (2021). A pilot RCT of a body-oriented group therapy for complex trauma survivors: An adaptation of sensorimotor psychotherapy. Journal of Trauma & Dissociation, 22(1), 52-68. https://doi.org/10.1080/15299732.2020.1760173

Gene-Cos, N., Fisher, J., Ogden, P., & Cantrell, A. (2016) Sensorimotor psychotherapy group therapy in the treatment of complex PTSD. Annals of Psychiatry and Mental Health, 4(6), 1080.
Bekijk dit artikel online

Kunst, L. (2018). Over dodo’s en WC-eend: Waarom cognitieve gedragstherapie wel/niet effectiever is dan andere therapieën voor angst en depressie. De Psycholoog, 53(1), 10-18.
Bekijk dit artikel online

Muste, E., Weertman, A., & Claassen, A.-M. (Reds.). (2009). Handboek klinische schematherapie. Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Rijkeboer, M., Van Genderen, H., & Arntz, A. (2017). Schematherapie: Theorie, praktijk en onderzoek. In E. H. M. Eurelings-Bontekoe, R. Verheul & W. M. Snellen (Reds.), Handboek persoonlijkheidspathologie (3e herziene druk, pp. 363-392). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit hoofdstuk online

Slagman, H., & Van der Kamp, M. (2016). Spiegel de modi: Modi herkennen en de gezonde volwassene ontwikkelen, middels spiegelen in houding en beweging. Tijdschrift voor Vaktherapie, 12(1), 19-24.
Bekijk dit artikel online

Sultz, S. (2015). Cognitive behavioral therapist discover the body. In G. Marlock & H. Weiss (Eds.), The handbook of body psychotherapy & somatic psychology (pp. 883-891). North Atlantic Books.
Bekijk dit hoofdstuk online

Ten Broeke, E., & Rijkeboer, M. (2017). Over het hanteren van vermijding en veiligheidsgedrag bij de behandeling van angststoornissen: Overwegingen en praktische handvatten. Gedragstherapie, 50(1), 2-20.
Bekijk dit artikel online

Van der Meijden, H., & Van der Meijden, E. (2015). Psychomotorische therapie en de Gezonde Volwassene. In A. Claassen & S. Pol (Reds.), Schematherapie en de Gezonde Volwassene (pp. 205-220). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit hoofdstuk online

Wispelwey, M. (2011). Betekeningsgevende gedragstherapie: Een nieuw model van probleemsamenhang. Kind & Adolescent Praktijk, 10(3), 112-119. https://doi.org/10.1007/s12454-011-0030-1


Jaar 1 - Module Evaluatie onderzoeksresultaten en richtlijnontwikkeling

Kuiper, C., Verhoef, J., & Munten, G. (Reds.). (2020). Evidence-based practice voor paramedici: Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming (5e druk). Boom.
Bekijk dit boek online

Van Everdingen, J. J. E., Dreesens, D. H. H., Burgers, J. S., Swinkels, J. A., Van Barneveld, T. A., & Van der Weijden, T. (Reds.). (2014). Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling: Een leidraad voor de praktijk (2e herziene druk). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online


Jaar 1 - Module Persoonlijke effictiviteit A

Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, & Rathenau Instituut. (2016). Balans van de wetenschap 2016.
Bekijk deze publicatie online

Geenen, M.-J. (2017). Reflecteren: Leren van je ervaringen als sociale professional (2e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk dit boek online

Landelijke Commissie Valorisatie. (2011). Waardevol: Indicatoren voor valorisatie.
Bekijk deze publicatie online

VSNU. (2013). Een raamwerk valorisatie-indicatoren.
Bekijk deze publicatie online

Aanbevolen

Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (3e herziene editie). SURF.
Bekijk dit boek online


Jaar 2 - Module Persoonlijke effectiviteit 2

Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, & Rathenau Instituut. (2016). Balans van de wetenschap 2016.
Bekijk deze publicatie online

Geenen, M.-J. (2017). Reflecteren: Leren van je ervaringen als sociale professional (2e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk dit boek online

Landelijke Commissie Valorisatie. (2011). Waardevol: Indicatoren voor valorisatie.
Bekijk deze publicatie online

VSNU. (2013). Een raamwerk valorisatie-indicatoren.
Bekijk deze publicatie online


Jaar 2 - Module Onderzoekvoorstel + Praktijkgericht onderzoek

Baarda, B., Bakker, E., Fischer, T., Julsing, M., Kostelijk, E., & Van der Velden, T. (2021). Basisboek kwalitatief onderzoek: Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek (5e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk dit boek online

Baarda, B., & Van Dijkum, C. (2019). Basisboek statistiek met SPSS (6e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk dit boek online

Bakker, E., & Van Buuren, H. (2019). Onderzoek in de gezondheidszorg (3e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk dit boek online

De Boer, F., & Smaling, A. (Reds.). (2011). Benaderingen in kwalitatief onderzoek: Een inleiding. Boom Lemma uitgevers.
Bekijk dit boek online

Verhoeven, N. (2022). Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken (7e druk). Boom.
Bekijk dit boek online


Jaar 2 - Module Evaluatie onderzoeksresultaten en richtlijnontwikkeling

Kuiper, C., Verhoef, J., & Munten, G. (Reds.). (2020). Evidence-based practice voor paramedici: Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming (5e druk). Boom.
Bekijk dit boek online

Everdingen, J. V., Dreesens, D. H. H., Burgers, J. S., Swinkels, J. A., Van Barneveld, T. A., & Van der Weijden, T. (Reds.). (2014). Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling: Een leidraad voor de praktijk (2e druk). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online


Aanbevolen

Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (3e herziene editie). SURF.
Bekijk dit boek online


Laatste aanvulling: 12 augustus 2022