Skip to main content

E-books: Vaktherapie - Master

E-books Studiecentra HAN

Studieboeken Master Vaktherapie

De onderstaande door de studiecentra aangeboden e-books staan op de lijsten met verplichte en aanbevolen leermiddelen.
Niet alle studieboeken als e-book worden aangeboden. Dit heeft vooral financiële redenen. Deze zijn ook de oorzaak van de beperking dat de e-books meestal maar door een beperkt aantal gebruiker tegelijkertijd kunnen worden bekeken.

E-books Master Vaktherapie

Jaar 1

Beeldende therapie

Geenen, M.-J. (2017). Reflecteren: Leren van je ervaringen als sociale professional (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Graves-Alcorn S., & Kagin, C. (2017). Implementing the expressive therapies continuum: A guide for clinical practice. London: Routledge.
Bekijk dit boek online

Haeyen, S. (2018). Art therapy and emotion regulation problems: Theory and workbook (C. L. Stennes, Trans.). Cham: Palgrave Macmillan.
Bekijk dit boek online

Kuiper, C., Verhoef, J., & Munten, G. (Reds.). (2016). Evidence-based practice voor paramedici: Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming (4e druk). Utrecht: Boom.
Bekijk dit boek online

Moon, C. H. (Ed.). (2010). Materials and media in art therapy: Critical understandings of diverse artistic vocabularies. London: Routledge.
Bekijk dit boek online

Van Everdingen, J. J. E., Dreesens, D. H. H., Burgers, J. S., Swinkels, J. A., Van Barneveld, T. A., & Van der Weijden, T. (Reds.). (2014). Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling: Een leidraad voor de praktijk (2e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Werkgroep APA. (2018). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (2e editie). Utrecht: SURF.
Bekijk dit boek online


Dramatherapie

Geenen, M.-J. (2017). Reflecteren: Leren van je ervaringen als sociale professional (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Johnson, D. R., & Emunah, R. (Eds.). (2009). Current approaches in drama therapy (2nd edition). Springfield: Charles C& Thomas.
Bekijk dit boek online

Kuiper, C., Verhoef, J., & Munten, G. (Reds.). (2016). Evidence-based practice voor paramedici: Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming (4e druk). Utrecht: Boom.
Bekijk dit boek online

Muste, E., Weertman, A., & Claassen, A.-M. (Reds.). Handboek klinische schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Sajnani, N., & Johnson, D. R. (Eds.). (2014). Trauma-informed drama therapy: Transforming clinics, classrooms, and communities. Springfield: Charles C Thomas.
Bekijk dit boek online

Van Everdingen, J. J. E., Dreesens, D. H. H., Burgers, J. S., Swinkels, J. A., Van Barneveld, T. A., & Van der Weijden, T. (Reds.). (2014). Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling: Een leidraad voor de praktijk (2e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Werkgroep APA. (2018). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (2e editie). Utrecht: SURF.
Bekijk dit boek online

Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2005). Schemagerichte therapie: Handboek voor therapeuten (P. van der Kaaij, Vert.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online


​Muziektherapie

Cohen, N. S. (2018). Advanced methods of music therapy practice: Analytical music therapy, the Bonny method of guided imagery and music, Nordoff-Robbins music therapy, and vocal psychotherapy. London: Jessica Kingsley.
Bekijk dit boek online

De Haan, E., & Regouin, W. (2017). Supervisie: Gids voor supervisanten (9e herziene druk). Assen: Koninklijke van Gorcum.
Bekijk dit boek online

Kuiper, C., Verhoef, J., & Munten, G. (Reds.). (2016). Evidence-based practice voor paramedici: Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming (4e druk). Utrecht: Boom.
Bekijk dit boek online

Van Everdingen, J. J. E, Dreesens, D. H. H., Burgers, J. S., Swinkels, J. A., Van Barneveld, T. A., & Van der Weijden, T. (Reds.). (2014). Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling: Een leidraad voor de praktijk (2e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Werkgroep APA. (2018). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (2e editie). Utrecht: SURF.
Bekijk dit boek online

​Wosch, T., & Wigram, T. (Eds.). (2007). Microanalysis in music therapy: Methods, Techniques and applications for clinicians, researchers, educators and students. London: Jessica Kingsley.
Bekijk dit boek online


Psychomotorische therapie

Kuiper, C., Verhoef, J., & Munten, G. (Reds.). (2016). Evidence-based practice voor paramedici: Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming (4e druk). Utrecht: Boom.
Bekijk dit boek online

Van Everdingen, J. J. E., Dreesens, D. H. H., Burgers, J. S., Swinkels, J. A., Van Barneveld, T. A., & Van der Weijden, T. (Reds.). (2014). Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling: Een leidraad voor de praktijk (2e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online 

Werkgroep APA. (2018). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (2e editie). Utrecht: SURF.
Bekijk dit boek online


Jaar 2

Baarda, B., Bakker, E., Boullart, A., Julsing, M., Fischer, T., Peters, V., & Van der Velden, T. (2018). Basisboek kwalitatief onderzoek: Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek (4e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Baarda, B., & Van Dijkum, C. (2019). Basisboek statistiek met SPSS (6e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Bakker, E., & Van Buuren, H. (2019). Onderzoek in de gezondheidszorg (3e druk). Groningen: Noordhoff. 
Bekijk dit boek online

De Boer, F., & Smaling, A. (Reds.). (2011). Benaderingen in kwalitatief onderzoek: Een inleiding. Den Haag: Boom Lemma.
Bekijk dit boek online

Geenen, M.-J. (2017). Reflecteren: Leren van je ervaringen als sociale professional (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Verhoeven, N. (2018). Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken (6e druk). Amsterdam: Boom.
Bekijk dit boek online

Werkgroep APA. (2018). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (2e editie). Utrecht: SURF.
Bekijk dit boek online


Laatste aanvulling: 25 augustus 2020