Skip to main content

E-books: PABO

E-books Studiecentra HAN

Studieboeken PABO

De onderstaande door de studiecentra aangeboden e-books staan op de lijsten met verplichte en aanbevolen leermiddelen op Studystore.
Dit betekent echter niet dat alle studieboeken als e-book worden aangeboden. Dit heeft vooral financiele redenen. Deze zijn ook de oorzaak van de beperking dat de e-books meestal maar door een beperkt aantal gebruikers tegelijkertijd kunnen worden bekeken.

E-books PABO

Beemsterboer, M. (2016). Verhalen vertellen en vragen stellen: Vakdidactiek Levensbeschouwing & Geestelijke stromingen. Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Bodde-Alderlieste, M., Salomons, L., & Schokkenbroek, J. (2018). Engels in het basisonderwijs(Meer dan de) kennisbasis vakdidactiek. (2e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Brouwers, H. (2013). Kiezen voor het jonge kind. Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Heijdanus-de Boer, E., Boekel, H., Van Nunen, A., Carp, D., & Van der Veer-Borneman, P. (2016). Spelend leren en ontdekken: Handboek drama voor het basisonderwijs. Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Huizenga, H. (2016). Aanvankelijk en technisch lezen. (4e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Huizenga, H. (2015). Taal & didactiek: Spelling. (5e herziene druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Huizenga, H., & Robbe, R. (2015). Taalonderwijs ontwerpen: Taaldidactiek voor het basisonderwijs. (2e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Kersbergen,C., & Haarhuis, A. (2015). Natuuronderwijs inzichtelijk: Een basis voor de vakinhoud van natuur. Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Marell, M., De Vaan, E., & Marell, J. (2012). Praktische didactiek voor natuuronderwijs (7e druk)Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Oonk, W., Keijzer, R., Lit, S., Amse, H., Barth, F., & Lek, A. (2014). Rekenen - wiskunde in de praktijk: Onderbouw(2e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Oonk, W., Keijzer, R., Lit, S., Barth, F., Den Engelsen, M., Lek, A., & Van Waveren Hogervorst, C. (2015). Rekenen - wiskunde in de praktijk: Kerninzichten. (2e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Oosterheert, I. (2011). Leren over leren: Praktische leerpsychologie voor het basisonderwijs. (2e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Peters, A., & Westerveen, F. (2016). Geowijzer: Kennisbasis inhoud en didactiek. (2e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Rigter, J. (2017). Basisboek psychologie: Sociaal verbonden. Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Van der Kooij, C., & De Groot-Reuvekamp, M. (2016). Geschiedenis en samenleving: Kennisbasis inhoud en didactiek. Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Van Hagen, A. (2010). Zo leer je kinderen schrijven. Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Van Onna, J., & Jacobse, A. (2017) Laat maar zien: Didactiek voor beeldend onderwijs. (5e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Voorbehoud

De studiecentra bieden digitale toegang tot deze titels om de studenten en medewerkers van de HAN meer manieren te bieden waarop ze vakliteratuur kunnen raadplegen.

Deze digitale versies zijn niet bedoeld als vervanging van de papieren versies.

Als studenten en medewerkers ze wel als zodanig gebruiken moeten ze sterk rekening houden met de beperking van een maximaal aantal gelijktijdige gebruikers.

Ook kunnen de studiecentra niet garanderen dat de titels altijd toegankelijk zijn: technisch kan er er altijd iets misgaan en licenties kunnen aflopen.

Colofon

Problemen bij het bekijken?
Neem contact op met Digitaal.Studiecentrum@han.nl