Skip to main content

E-books: Vaktherapie - Master

E-books Studiecentra HAN

Studieboeken Master Vaktherapie

De onderstaande door de studiecentra aangeboden e-books staan op de lijsten met verplichte en aanbevolen leermiddelen.
Niet alle studieboeken als e-book worden aangeboden. Dit heeft vooral financiële redenen. Deze zijn ook de oorzaak van de beperking dat de e-books meestal maar door een beperkt aantal gebruiker tegelijkertijd kunnen worden bekeken.

E-books Master Vaktherapie

Beeldende therapie

Everdingen, J. V., Dreesens, D. H. H., Burgers, J. S., Swinkels, J. A., Van Barneveld, T. A., & Van der Weijden, T. (Reds.). (2014). Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling: Een leidraad voor de praktijk (2e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Geenen, M. J. (2017). Reflecteren: Leren van je ervaringen als sociale professional (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Graves-Alcorn S., & Kagin, C. (2017). Implementing the expressive therapies continuum: A guide for clinical practice. London: Routledge.
Bekijk dit boek online

Gussak, D., & Rosal, M. (Eds). (2016). The Wiley handbook of art therapy. Chichester: John Wiley.
Bekijk dit boek online

Haeyen, S. (2018). Art therapy and emotion regulation problems: Theory and workbook (C. L. Stennes, Trans.). Cham: Palgrave Macmillan.
Bekijk dit boek online

Kapitan, L. (2010). Introduction to art therapy research. New York: Routledge.
Bekijk dit boek online

Kaplan, F. (2000). Art, science and art therapy: Repainting the picture. London: Jessica Kingsley.
Bekijk dit boek online

Leavy, P. (2015). Method meets art: Art based research practice (2nd edition). London: Guilford Press.
Bekijk dit boek online

Malchiodi, C. E. (Ed.). (2012). Handbook of art therapy (2nd edition). Guilford Press.
Bekijk dit boek online

Moon, C. H. (Ed.). (2010). Materials and media in art therapy: Critical understandings of diverse artistic vocabularies. London: Routledge.
Bekijk dit boek online

Moschini, L. (2005). Drawing the line: Art therapy with the difficult client. Hoboken: John Wiley. 
Bekijk dit boek online

Schweizer, C., De Bruyn, J., Haeyen, S., Henskens, B., Visser, H., & Rutten-Saris, M. (2009). Handboek beeldende therapie: Uit de verf. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Smeijsters, H. (2008). Handboek creatieve therapie (3e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Werkgroep APA. (2018). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (2e editie). Utrecht: SURF.
Bekijk dit boek online


Dramatherapie

Everdingen, J. V., Dreesens, D. H. H., Burgers, J. S.,& Swinkels, J. A., Van Barneveld, T. A., & Van der Weijden, T. (Reds.). (2014). Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling: Een leidraad voor de praktijk (2e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Geenen, M. J. (2017). Reflecteren: Leren van je ervaringen als sociale professional (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Johnson, D. R., & Emunah, R. (Eds.). (2009). Current approaches in drama therapy (2nd edition). Springfield: Charles C& Thomas.
Bekijk dit boek online

Muste, E., Weertman, A., & Claassen, A.-M. (Reds.). Handboek klinische schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Sajnani, N., & Johnson, D. R. (Eds.). (2014). Trauma-informed drama therapy: Transforming clinics, classrooms, and communities. Springfield: Charles C Thomas.
Bekijk dit boek online

Smeijsters, H. (2008). Handboek creatieve therapie (3e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Werkgroep APA. (2018). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (2e editie). Utrecht: SURF.
Bekijk dit boek online

Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2005). Schemagerichte therapie: Handboek voor therapeuten (P. van der Kaaij, Vert.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online


​Muziektherapie

Baker, F., & Wigram, T. (Eds.). (2005). Songwriting: Methods, techniques and clinical applications for music therapy clinicians, educators, and students. London: Jessica Kingsley.
Bekijk dit boek online

Cohen, N. S. (2018). Advanced methods of music therapy practice: Analytical music therapy, the Bonny method of guided imagery and music, Nordoff-Robbins music therapy, and vocal psychotherapy. London: Jessica Kingsley.
Bekijk dit boek online

De Haan, E., & Regouin, W. (2017). Supervisie: Gids voor supervisanten (9e herziene druk). Assen: Koninklijke van Gorcum.
Bekijk dit boek online

Everdingen, J. V., Dreesens, D. H. H., Burgers, J. S.,& Swinkels, J. A., Van Barneveld, T. A., & Van der Weijden, T. (Reds.). (2014). Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling: Een leidraad voor de praktijk (2e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Gardstrom, S. C. (2007). Music therapy improvisation for groups: Essential leadership competencies. Gilsum: Barcelona.
Bekijk dit boek online

Geenen, M. J. (2017). Reflecteren: Leren van je ervaringen als sociale professional (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Grocke, D., & Wigram, T. (2007). Receptive methods in music therapy: Techniques and clinical applications for music therapy clinicians, educators and students. London: Jessica Kingsley.
Bekijk dit boek online

Jacobsen, S. L., Nygaard Pedersen, I., & Bonde, L. O. (Eds.). (2019). A comprehensive guide to music therapy (2nd edition). London: Jessica Kingsley.
Bekijk dit boek online

Kirkland, K. (Ed.). (2013). International dictionary of music therapy. East Sussex: Routledge.
Bekijk dit boek online

Koelsch, S. (2012). Brain and music. Oxford: Wiley-Blackwell.
Bekijk dit boek online

Metzner, S. (Ed.). (2013). Reflected sounds: Case studies from music therapy. Giessen: Psychosozial-Verlag.
Bekijk dit boek online

Odell-Miller, H., & Richards, E. (Eds.). (2008). Supervision of music therapy: A theoretical and practical handbook. Abington: Taylor & Francis.
Bekijk dit boek online

Smeijsters, H. (2008). Handboek creatieve therapie (3e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Werkgroep APA. (2018). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (2e editie). Utrecht: SURF.
Bekijk dit boek online

Wheeler, B. (Ed.). (2015). Music therapy handbook. New York: Guilford Press.
Bekijk dit boek online

Wigram, T. (2004). Improvisation: Methods and techniques for music therapy clinicians, educators, and students. London: Jessica Kingsley.
Bekijk dit boek online

​Wosch, T., & Wigram, T. (Eds.). (2007). Microanalysis in music therapy: Methods, Techniques and applications for clinicians, researchers, educators and students. London: Jessica Kingsley.
Bekijk dit boek online


Laatste aanvulling: 25 oktober 2019