Skip to Main Content

Inspiratiegids HAN Centre for Creativity: Pijlers van creativiteit

Pijlers van Creativiteit

Pijlers van Creativiteit.

Creativiteit is moeilijk in één definitie te pakken. Creativiteit heeft veel verschijningsvormen, functionaliteiten en betekenissen. In de pijlers wordt getracht dat hele veld (waar gaat het over?) in beeld te brengen in een aantal verschillende perspectieven. Vanuit verschillende invalshoeken wordt een kijkraam gegeven voor de wereld van creativiteit.

Er zit een zekere hiërarchie in de pijlers.

Bovenaan staat “values of creativity” omdat het in eerste instantie gaat om de waarde die creativiteit toevoegt voor samenleving en individu.

De tweede laag gaat over vaardigheden (skills) , samenwerken (webs) en grondhouding (attitude). Dit refereert deels aan het speelveld creativiteit: wat is er voor nodig (om als persoon creatief te zijn of te worden).

De derde laag gaat over interpretaties (signs), verhalen (stories) en bronnen (sources) van creativiteit. In deze laag gaat het om de interactie tussen de oorsprong,  het resultaat en het effect van creatieve uitingen.

De vierde laag gaat over de uiten van creativiteit en het effect daarvan. Eigenlijk gaat het dan over de betekenis van creativiteit in de samenleving, in taal (language) en in het zien van en opkomen voor belangen (politics).

De laatste laag is een open laag, omdat creativiteit nooit af is en er altijd nog wel iets toegevoegd, veranderd of ongedaan gemaakt kan worden.